sluit dit venster Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Ondernemer: laat uw mening horen!
MKB-Nederland organiseert voor de vierde keer de verkiezing voor de MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland. Deze verkiezing moet gemeenten stimuleren zich meer in te spannen voor ondernemers. Want ondernemers zijn van groot belang voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

Milieuzones in steden

Milieuzones in stedenVeel grote steden willen ‘vuile’ bestel- en vrachtauto’s uit de binnenstad weren door milieuzones in te voeren. Halverwege 2009 liet Minister Cramer weten dat deze milieuzones voor bestelauto’s er voorlopig niet komen. Nieuwere bestelauto’s (die voldoen aan de Emissieklasse-3 norm, bouwjaren 2000 tot 2006) zouden volgens onderzoek van TNO juist meer stikstofdioxide uitstoten dan oudere bestelauto’s.

Convenant
Uitstel betekent echter geen afstel. Het ministerie van VROM overlegt momenteel met gemeenten en bedrijfsleven over een convenant milieuzones voor bestelauto’s. Gemeenten die een milieuzone voor bestelauto’s willen invoeren, moeten zich aan de spelregels van dit convenant gaan houden.

Het convenant zal bestaan uit een aantal afspraken om de invoering van milieuzones voor bestelauto’s in goede banen te leiden. De eerste afspraak is dat gemeenten onderzoeken of een milieuzone voor bestelauto’s in hun binnenstad echt noodzakelijk is om te voldoen aan Europese eisen voor luchtkwaliteit. Bestelauto’s leveren volgens de huidige inzichten een relatief grote bijdrage aan de uitstoot door verkeer in de binnensteden: 40% van de uitstoot van fijnstof en 25% van de uitstoot van stikstofoxiden. Met het instellen van een milieuzone voor bestelauto’s rijden er alleen schone bestelauto’s in de binnensteden, wat een aanzienlijke verbetering van de lokale luchtkwaliteit zal opleveren

doel

MKB-Nederland en VNO-NCW praten mee om te voorkomen dat elke gemeente zijn eigen milieueisen gaat stellen. Het bedrijfsleven ziet liever overal dezelfde eisen die rekening houden met hun belangen.

Stand van zaken

De milieuzones die vervuilende auto’s in bepaalde delen van de stad verbieden, zullen er in de nabije toekomst kunnen komen.

Gemeenten in overleg met bedrijfsleven
Op dit moment zijn gemeenten die een milieuzone willen invoeren in overleg met het bedrijfsleven. Hoe kunnen zij maatregelen treffen die de aanschaf en het gebruik van schone bestelauto’s stimuleren? Denk aan doelgroepenstroken, ruimere ontheffingsmogelijkheden (parkeren en venstertijden) en extra laad- en losplaatsen voor schone voertuigen. Ook is afgesproken dat de kosten en baten van milieuzones voor bestelauto’s worden onderzocht. Tot slot is in de intentieverklaring vastgelegd wanneer er een akkoord moet zijn over een pakket van compenserende maatregelen voor het invoeren van milieuzones voor lichte bedrijfsauto’s. Deze compenserende maatregelen zijn financieel van aard.

Ingangsdatum
Per 1 juli 2013 kan een gemeente een milieuzone voor bestelauto’s instellen. De toegangseis is dan dat een bestelauto minimaal aan de Emissieklasse-4 norm moet voldoen als het gaat om de uitstoot. Dit zijn bestelauto’s met bouwjaar 2006 en jonger. De Emissieklasse-4 eis wordt op 1 januari 2015 verder aangescherpt. Vanaf die datum zijn alleen Emissieklasse-4 bestelauto’s met af fabriek roetfilter of emissieklasse 5, welkom in de milieuzone. Ondernemers die nu voor de aanschaf van een nieuwe bestelauto staan, kunnen beter kiezen voor een bestelauto met af fabriek roetfilter. Dan is het tenminste zeker dat je met de bestelauto ook na 1 januari 2015 de binnenstad in kan blijven rijden. Daarbij krijgen ondernemers nu nog 400 euro subsidie als ze een bestelauto met af fabriek roetfilter aanschaffen.
Roetfilter en fijnstof

even voorstellen

 Ton Ravesloot

Ton Ravesloot
secretaris
T 070- 3490 332
E ravesloot@vnoncw-mkb.nl

Meer informatie

Documenten

Volgen binnenkort

Interessante websites

notities

Volgen binnenkort

Projectgroep log-in

Leden van het bijbehorende cluster hebben hier binnenkort toegang tot een sharepoint

Op naar de 100.000

Op naar de 100.000

Op naar de 100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Neem een kijkje op de website voor inspiratie, info, voorbeelden en de weg naar geschikte kandidaten.

Lees ook deze dossiers