sluit dit venster Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland.
Samen werken we aan een kansrijk ondernemersklimaat.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

Verpakkingen

VerpakkingenDe uitvoering van de verpakkingenbelasting is een doorn in het oog van MKB-Nederland. Door onduidelijke eisen en continue veranderingen is MKB-Nederland van mening dat de verpakkingenbelasting zoals die nu bestaat moet worden opgeschort. BDO heeft samen met MKB-Nederland een praktijkinfo gemaakt hoe om te gaan met de huidige regelgeving.

Alleen een aanpassing van de regeling kan een oplossing zijn voor de huidige problemen.

doel

MKB-Nederland wil een verpakkingenbelasting die recht doet aan het doel: een sturende belasting die de milieudruk werkelijk doet afnemen en tevens makkelijk is uit te voeren.

Stand van zaken

MKB-Nederland wil het komende jaar voorstellen doen om de huidige verpakkingenbelasting af te schaffen en te vervangen door een regeling die gericht is op een beperkt aantal verpakkingen. Deze nieuwe regeling moet er niet op zijn gericht om de staatskas te spekken, maar een werkelijk milieudoel na te streven. Door uit te gaan van de 80 - 20 regel (80% van de resultaten met 20% van de inspanning) wordt het mkb volledig vrijgesteld. Slechts 5% van de Nederlandse bedrijven brengt 90% van de verpakkingen op de markt. Dan moet de maatregel zich ook richten op alleen deze 90% van de verpakkingen en moet men de overige 10% niet willen regelen.

In de bijgaande notitie meer over het standpunt van MKB-Nederland

MKB-Nederland heeft samen met BDO opdracht gegeven aan EIM onderzoek te doen naar de administratieve lasten als gevolg van de verpakkingenbelasting. Uit dit onderzoek blijkt dat ondernemers die minder dan 42.000 kilo aan verpakingen op de markt zetten meer kwijt zijn aan de administratie dan aan de belasting zelf. Het gaat hier om duizenden bedrijven die dit overkomt.

MKB-Nederland pleit voor een verhoging van de 15.000 kilo drempel, zodat een ondernemer nooit meer aan administratieve lasten heeft dan hij aan belasting moet betalen.

Naar aanleiding van het rapport heeft de tweede kamercommissie van Financien vragen gesteld aan de staatssecretarissen van Financien en Economische Zaken.

even voorstellen

Frits de Groot

Frits de Groot
teammanager
T 070 3490 326
E groot@vnoncw-mkb.nl

Meer informatie

Documenten

notities

Projectgroep log-in

Leden van het bijbehorende cluster hebben hier binnenkort toegang tot een sharepoint

Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland. Lees hier meer

Lees ook deze dossiers