sluit dit venster Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Ondernemer: laat uw mening horen!
MKB-Nederland organiseert voor de vierde keer de verkiezing voor de MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland. Deze verkiezing moet gemeenten stimuleren zich meer in te spannen voor ondernemers. Want ondernemers zijn van groot belang voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

MBO en bedrijfsleven

MBO en bedrijfslevenDe praktijkperiode tijdens de mbo-opleiding is van groot belang voor de opleiding van de student. Bedrijven willen deze ruimte om te leren in de praktijk graag bieden aan leerlingen, maar ervaren de tijdsinvestering die dit kost als een financiële belasting. Een betere samenwerking tussen bedrijven en de mbo school is daarom noodzakelijk.

doel

MKB-Nederland wil dat het mbo onderwijs zich meer richt op het opdoen van ervaringen binnen bedrijven. de beroepspraktijkvorming (bpv) binnen de opleiding moet zo weinig mogelijk lasten met zich meebrengen voor bedrijven.

Stand van zaken

Examenprofielen: Afsluiting eerste fase
Met ingang van het studiejaar 2011-2012 is de invoeringsperiode van de examenprofielen gestart. Onderwijsinstellingen zullen samen met het regionale bedrijfsleven de sectorale examenprofielen verder uitwerken en implementeren. De examenprofielen moeten de kwaliteit van de examens verbeteren. Voor studenten, ouders, scholen, het bedrijfsleven en de politiek moet duidelijk zijn waar een mbo-diploma voor staat en wat je er aan hebt.
Er zijn nu 24 sectorale examenprofielen, één procesarchitectuur examinering, 5 functieprofielen voor examineringdeskundigen, één begrippenkader rondom examinering en één kostenmodel. Afspraken zijn gemaakt en serviceproducten zijn opgeleverd, de invoering kan beginnen.
> www.examenprofiel.nl

Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
Eind juni 2011 heeft de Landelijke Regiegroep Examinering, waarin MKB-Nederland en VNO-NCW deelnamen, het project Examenprofielen officieel overgedragen aan de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven i.o. (SBB). In de SBB zijn sociale partners, MKB-Nederland, VNO-NCW, Colo en MBO Raad verenigd. De stichting is sinds 1 januari 2012 officieel van start gegaan.
> www.s-bb.nl

Reactie bedrijfsleven op actieplan 'Focus op vakmanschap'
In een schriftelijke reactie op het actieplan MBO 2011-2015 ‘Focus op vakmanschap’ van minister van Bijsterveldt, is de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven positief over de ingezette koers voor het mbo-onderwijs. Deze stemt grotendeels overeen met de vorig jaar door het bedrijfsleven, onderwijs en kenniscentra ondertekende intentieverklaring waarin afspraken zijn gemaakt, onder andere over  de examinering en de beroepspraktijkvorming. MKB-Nederland is wel bezorgd over de tijd die over zal blijven voor de beroepspraktijkvorming van leerlingen, zoals een stage en leer-/werktijd.
> lees de reactie van het bedrijfsleven op het actieplan ‘Focus op vakmanschap’

SOS Vakmanschap
MKB-Nederland is samen met 44 andere organisaties verenigs in SOS Vakmanschap, Samenwerkende Organisaties Specialistisch Vakmanschap. Doel is om het vakmanschap een gezamenlijke stem te geven, expertise te tonen op het gebied van specialistisch en kleinschalig beroepsonderwijs en samen met bedrijfsleven en onderwijs duurzame oplossingen uit te werken voor de opleidingen die leiden tot vakmanschap.

De website van SOS Vakmanschap is uitgebreid met het MELDPUNT SOS vakmanschap. Het loket voor beroepsopleidingen die bedreigt zijn in hun voortbestaan en voor kleinschalige specialistische beroepsgroepen die een tekort aan vakmensen zien ontstaan door vergrijzing en ontgroening.


Beroepspraktijkvorming (BPV)
Minister Van Bijsterveldt heeft de eerste landelijke meting van de effecten van het bpv-protocol, de bpv-monitor, naar de Tweede Kamer gestuurd. De bpv-monitor is in het voorjaar 2011 uitgevoerd en brengt de mening van het leerbedrijf, de student en de mbo-instelling over de bpv in kaart.
> BPV Monitor 2011

Special
Over de beroepspraktijkvorming (BPV) binnen het mbo, is een special over het BPV-protocol verschenen. Hierin is te lezen over  de uitkomsten van het programma ‘Werkplekleren’, tips voor werkbare sectorale afspraken en goede praktijkvoorbeelden voor de werkvloer.
> special BPV protocol

Over het bpv-protocol
MKB-Nederland, VNO-NCW, de MBO-Raad, COLO en het ministerie van Onderwijs ondertekenden het BPV protocol (download hieronder) in april 2009. De ondertekening volgde nadat de werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW samen met een aantal branches de ervaringen van bedrijven en scholen had onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat begeleiding en voorbereiding van de leerling door de school gebrekkig is. Andersom weten leerbedrijven vaak te weinig van de stage of de leerling af. Download het onderzoeksrapport onder documenten.

Pilot werkgeverstevredenheid mbo
In april 2010 is op initiatief van het ministerie van OCW, de MBO-Raad, MKB-Nederland en VNO-NCW een onderzoek gestart naar de tevredenheid van werkgevers over het mbo. Hierbij worden leerbedrijven uit de volgende branches betrokken: de NBOV (bakkersbranche), de Metaalunie, Uneto-VNI, de VHG (hoveniers, groenvoorzieners), de VGN (gehandicaptenzorg) en de MO groep (jeugdhulpverlening en kinderopvang). Onderdeel van het onderzoek vormen de BPV, de kennis en kunde van gediplomeerden en de verdere samenwerking tussen bedrijfsleven en net mbo. Uit het onderzoek moet naar voren komen of de werkgeverstevredenheid een rol kan spelen bij de bekostiging van het mbo.

Mbo nota
Op 28 juni 2010 overhandigde Loek Hermans de mbo nota 'Prikkelen tot meer en beter' aan de staatssecretaris van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt. In het rapport concluderen MKB-Nederland en VNO-NCW dat er een omslag nodig is om het bedrijfsleven meer medeverantwoordelijkheid te geven in het mbo. Aanscherping van wet- en regelgeving alleen is niet voldoende. Download de nota onder 'Meer informatie'

CGO
Competentiegericht onderwijs stelt studenten in staat om de vereiste kennis, vaardigheden en beroepshouding te verwerven, die werkgevers van een starter op de arbeidsmarkt verwachten. 
FAQ's CGO.

In de media

Betere samenwerking MBO scholen en bedrijfsleven

even voorstellen

 Gertrud van Erp

Gertrud van Erp
secretaris
T 070- 3490 221
E erp@vnoncw-mkb.nl

Meer informatie

Documenten

Interessante websites

www.sosvakmanschap.nl

notities

Projectgroep log-in

Leden van het bijbehorende cluster hebben hier binnenkort toegang tot een sharepoint

Prinsjesdag 2015

Prinsjesdag 2015

Een terugblik op de derde dinsdag van september in woord én beeld. Inclusief nieuwsbriefspecial met belangrijkste maatregelen voor het bedrijfsleven.

Lees ook deze dossiers