MKB NederlandMKB Nederland

Spookfactuur

Spookfactuur> Overzicht SPOOKNOTA'S  en
> Overzicht INTERNATIONALE ACQUISITIEBUREAUS   
> Spooknota ontvangen? Maak direct uw melding!   
Spookfactuur of spooknota  
Ondernemers, stichtingen, verenigingen en (semi)-overheden ontvangen regelmatig facturen die betaald worden in de veronderstelling dat het een echte rekening betreft. Zeker als er iets herkenbaars op staat als “verplicht”, “handelsregister”, “telefoongids” of “heffing”. Wie ALLE (ook de kleine) lettertjes leest, ontdekt dat het soms een factuur lijkt maar in werkelijkheid een aanbieding is! Wie dat niet tijdig doorziet en betaalt, accepteert daarmee vaak het zogenaamde “aanbod”. Het Steunpunt Acquisitiefraude heeft daar voorbeelden van op haar website.
Naast spookfacturen zijn er meer vormen van acquisitiefraude zoals misleiding met behulp van telefoon, mail of fax. Wat ze gemeen hebben? Ze vallen allemaal onder de noemer “verkoop van lege dozen en knollen voor citroenen”!

doel

MKB-Nederland is van mening dat ondernemers betere bescherming moeten krijgen tegen alle en schadelijke vormen van acquisitiefraude. Onder meer door de Wet Oneerlijke Handelspraktijken ook van toepassing te laten zijn op ondernemers. Door (naar Belgisch voorbeeld) verplicht te stellen dat “dit is een aanbieding” in het grootst gebruikte lettertype vermeld moet worden. En door een aangifteverzamelpunt te faciliteren en als overheid vierkant achter private partijen te gaan staan die acquisitiefraude willen blokkeren door bankrekeningen te bestrijden, en websites, email, telefoon en fax uit de lucht te halen. En door veel waarschuwen door alle betrokken partijen. En om met dat laatste te beginnen:

Waarschuwing voorkomen betalen spooknota:
• Betaal geen facturen zonder (liefst dubbele) controle
• Bekijk alle facturen altijd kritisch (routine speelt de spooknotaverstuurder in de kaart)
• Lees goed en kritisch, óók de kleine lettertjes. Wie betaalt ziet het geld niet meer terug en komt niet of met moeite van de ongewenste “aanbieding” af.

Stand van zaken

Op 14 februari 2012 is het Actieplan Criminaliteit tegen Bedrijven gepubliceerd. Cluster 3 van het actieplan is de “Aanpak Fraude”. Overheid en private partijen hebben het voornemen de onderlinge samenwerking te versterken om fraude en oplichting gezamenlijk te bestrijden. De nadruk ligt op voorlichting, alarmeringen en het opwerpen van barrières om zoveel mogelijk slachtoffers te voorkomen.
Dit traject zal op korte termijn nog geen resultaat opleveren en voorkomen is de beste remedie: daarom luidt het devies: PAS OP, TRAP ER NIET IN.

!Meer informatie over veiligheid en uw bedrijf vindt u op de pagina Veiligheid.In de media

Justitie wenst integrale aanpak

even voorstellen

 Els Prins

Els Prins
secretaris
T 070- 3490 318
E prins@vnoncw-mkb.nl

Meer informatie

Documenten

notities

Volgen binnenkort

Projectgroep log-in

Leden van het bijbehorende cluster hebben hier binnenkort toegang tot een sharepoint

Resultaat 2013 inzet 2014

Resultaat 2013 inzet 2014

Bekijk hier wat MKB-Nederland in 2013 heeft bereikt en onze doelen voor dit jaar.

Lees ook deze dossiers