sluit dit venster Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Ondernemer: laat uw mening horen!
MKB-Nederland organiseert voor de vierde keer de verkiezing voor de MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland. Deze verkiezing moet gemeenten stimuleren zich meer in te spannen voor ondernemers. Want ondernemers zijn van groot belang voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

Veiligheid Kleine Bedrijven subsidie (VKB)

Veiligheid Kleine Bedrijven subsidie (VKB)

Veiligheid Kleine Bedrijven regeling gestopt per 1 oktober 2014, wachten is op besluit over 2015!

Het CCV is per 1 oktober 2014 gestopt met het behandelen van aanvragen voor de stimuleringsregeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) 2014. Kleine bedrijven maakten de afgelopen maanden in groten getale gebruik van de gratis veiligheidsscan en de subsidie van maximaal 1.000 euro voor de aanschaf van veiligheidsproducten. Meer dan 70 procent van de ondernemers investeerde na de scan in maatregelen om hun zaak beter te beveiligen tegen overvallen, diefstal, inbraak, agressie en geweld en andere veiligheidsrisico’s. Hierdoor is het beschikbare budget voor 2014 uitgeput.

MKB-Nederland pleit voor het voortzetten en indexeren van de regeling voor 2015 en volgende jaren. Hierdoor kunnen ondernemers prventieve maatregelen treffen en daardoor criminaliteit voorkomen. En elke euro voor preventie heeft vele malen meer effect dan de dure euro's die naar de hele keten van opsporing, vervolging, opsluiting enz. gaat.... 

Achtergrond
Ruim acht van de tien ondernemers in Nederland heeft minder dan 10 werknemers. Ook deze kleinbedrijven kunnen doelwit zijn van allerlei vormen van criminaliteit. De kosten van preventieve maatregelen zijn relatief hoog voor het kleinbedrijf en daarbij is het lastig de meest efficiënte maatregelen te kiezen. En organisatorische maatregelen zijn onvoldoende bekend.
De VKB-regeling heeft tot doel deze groep ondernemers te helpen meer en betere preventieve maatregelen te nemen, zowel organisatorisch, elektronisch en/of bouwkundig. Om zo de kans prooi te worden van criminelen te verminderen. 

Met ingang van 2013 is de regeling VKB ondergebracht bij het CCV. Zolang het budget reikt, kan zonder kosten een Veiligheidsscan worden aangevraagd, bij voorkeur voor vier bedrijven in de zelfde omgeving tegelijk. Enkele aanvagen komen op een wachtlijst om zo een zo efficiënt mogelijke route te kunnen plannen. Ook werken sommige brancheorganisaties met het CCV mee om de scans bekendheid te geven. Er is nog veel ruimte voor uitbreiding en verbetering van preventie!

Meer informatie over veiligheid vindt u op de pagina Van Criminaliteit naar Veiligheid.

doel

MKB-Nederland is van mening dat voorkomen van criminaliteit begint met (vrijwel) kosteloze (maar waardevolle!) organisatorische maatregelen. Waar nodig aangevuld met slimme en efficiënte preventieve bouwkundige en/of elektronische maatregelen.
Geld, goederen, informatie en reputatie: het zijn de pijlers van elk bedrijf. Alle vier kunnen verloren gaan door (interne) criminaliteit of brand/brandstichting. Langs fysieke en/of digitale weg.
Het verlies van (een deel) van één of meer van de "kroonjuwelen" betekent minimaal minder winst en groei en in het slechtste geval faillissement (en dat komt vaker voor dan wordt gedacht...).
De objectieve scans binnen de VKB-regeling helpt boeven buiten te houden.

Niet iedereen stelt de gedwongen winkelnering m.b.t. de pakketten op prijs, lokale leveranciers worden hiermee uitgeschakeld. MKB-Nederland is groot voorstander van het objectief scannen en daarmee verhogen van kennis van ondernemers over de risico's die het bedrijf loopt. Wel dient er voldoende ruimte te zijn bij het afnemen van pakketten voor goede lokale leveranciers.

even voorstellen

 Els Prins

Els Prins
secretaris
T 070- 3490 318
E prins@vnoncw-mkb.nl

Meer informatie

Documenten

Volgen binnenkort

notities

Volgen binnenkort

Projectgroep log-in

Leden van het bijbehorende cluster hebben hier binnenkort toegang tot een sharepoint

Prinsjesdag 2015

Prinsjesdag 2015

Een terugblik op de derde dinsdag van september in woord én beeld. Inclusief nieuwsbriefspecial met belangrijkste maatregelen voor het bedrijfsleven.

Lees ook deze dossiers