sluit dit venster Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Ondernemer: laat uw mening horen!
MKB-Nederland organiseert voor de vierde keer de verkiezing voor de MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland. Deze verkiezing moet gemeenten stimuleren zich meer in te spannen voor ondernemers. Want ondernemers zijn van groot belang voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

Innovatie

InnovatieInnovatie, het succesvol vernieuwen van de bedrijfsvoering, is algemeen erkend als de drijvende kracht van economische en maatschappelijke groei. Het zijn de verbeterde producten, diensten en processen die meerwaarde geven aan onze economie en ons in staat stellen de levensstandaard te verbeteren.

Daarnaast is innovatie van essentieel belang voor iedere ondernemer die de prestaties van zijn bedrijf wil verbeteren. De kans bestaat dat de core competenties van het bedrijf hun business aantrekkelijkheid verliezen. De omgeving beweegt, en bedrijven moeten hierop inspelen.

Belangrijk voor innovatie is een goede kennisinfrastructuur die naast het opleiden van goede mensen ook goed onderzoek doet. Ook is een bedrijfsvriendelijk ondernemingsklimaat van belang. Een eenvoudig en toegankelijk advies- en subsidie-instrumentarium op het gebied van technologie en innovatie, dat aansluit bij de behoefte van bedrijven, is onmisbaar. Tenslotte is de aandacht voor het vertalen van nieuwe kennis naar de toepassingen, het zogenoemde valoriseren, essentieel. Dit betekent dat van kennisontwikkeling tot toepassing en marktintroductie goed moet worden samengewerkt.

doel

Kennis is de motor tot innovatie. MKB-Nederland wil dat ondernemers de mogelijkheid hebben zich continu te vernieuwen door het gebruik van kennis. Die kennis kan het bedrijf zelf ontwikkelen of halen bij instellingen zoals hogescholen of TNO, maar ook bij andere bedrijven. De overheidsinstrumenten zijn hiervoor stimulerend, maar moeten toegankelijker zijn voor ondernemers.

Stand van zaken

Meer EU-budget voor onderzoek en innovatie
Om de economische groei en werkgelegenheid te stimuleren, wil de Europese Commissie het EU-budget voor onderzoek en innovatie in de periode 2014-2020 omhoog brengen van 50 naar 80 mld. euro. Het plan ‘Horizon 2020’ brengt Europese onderzoeks- en innovatieprogramma’s voor het eerst samen onder één beleid. MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten al jaren voor meer stroomlijning en eenvoud hierin. Het huidige woud aan regelingen en instrumenten, gecombineerd met de administratieve lasten, belemmert de deelname van het bedrijfsleven. Het plan heeft o.a. de ambitie om het vergoeden van kosten te versimpelen, minder controles in te stellen en de termijn voor subsidietoekenning te verkorten met 100 dagen. Ook heeft de Commissie de wens om meer nadruk op innovatie te leggen. MKB-Nederland verwacht dat hierdoor de deelname van (mkb-)ondernemers vergroot.

De lidstaten en het Europees Parlement zullen zich nog over de plannen buigen. Naar verwachting wordt de knoop over het nieuwe EU-beleid pas eind 2013 doorgehakt.

Innovatiesubsidies
Ondernemers kunnen van de volgende innovatieregelingen gebruik maken:

WBSO
subsidie voor loonkosten die samenhangen met onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
> Infoblad WBSO

Innovatiekrediet
leningen voor risicovolle projecten maar met een goed marktperspectief
> Infoblad Innovatiekrediet

Innovatiebox
een lager belastingtarief voor winst uit onderzoek en ontwikkeling
> Infoblad Innovatiebox

IPC
Subsidieregeling voor innovatieve projecten door groepen ondernemers
> Infoblad IPC

Toegangelijkheid innovatieregelingen
Ook is de overheid achter de schermen bezig om het instrumentarium meer toegankelijk en laagdrempelig te maken. Zo heeft SenterNovem innovatie instrumenten opgezet met het project “Het Nieuwe Uitvoeren”. De High Trust gedachte en het verkorten van aanvraagprocedures van regelingen door b.v. digitalisering, maken het aanvragen en verantwoorden van subsidies simpeler. Een goed voorbeeld is de digitale aanvraag van innovatievouchers.

Ook is in 2009 een rijksbreed subsidiekader opgesteld, dat in 2010 zal worden ingevoerd. Daarmee wordt mogelijk “het Nieuwe Uitvoeren” rijksbreed doorgezet, en een einde gemaakt aan de verschillen in regels en verplichtingen. Hierdoor worden de administratieve lasten voor bedrijven met ongeveer 30 procent verminderd.

Octrooien van belang voor innovatie
In de aan de Tweede Kamer aangeboden brochure ‘Het ABC van octrooien’ zetten MKB-Nederland en VNO-NCW geven zij aan waarom octrooien innovatie bevorderen. Er is veel discussie over de relatie tussen octrooien en innovatie. Globalisering, digitalisering, de revolutie in de biotechnologie en de onstuimige groei van het aantal octrooien voeden dat debat. Maar octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom zijn vaak een essentieel onderdeel van de immateriële activa op de balans van een bedrijf.
> ABC van octrooien

even voorstellen

Thomas Grosfeld

Thomas Grosfeld
secretaris
T 070 3490 415
E grosfeld@vnoncw-mkb.nl

Meer informatie

Documenten

notities

Volgen binnenkort

Projectgroep log-in

Leden van het bijbehorende cluster hebben hier binnenkort toegang tot een sharepoint

Prinsjesdag 2015

Prinsjesdag 2015

Een terugblik op de derde dinsdag van september in woord én beeld. Inclusief nieuwsbriefspecial met belangrijkste maatregelen voor het bedrijfsleven.

Lees ook deze dossiers