sluit dit venster Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Ondernemer: laat uw mening horen!
MKB-Nederland organiseert voor de vierde keer de verkiezing voor de MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland. Deze verkiezing moet gemeenten stimuleren zich meer in te spannen voor ondernemers. Want ondernemers zijn van groot belang voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

Arbeidsvoorwaarden (ondersteuning voor leden)

Arbeidsvoorwaarden (ondersteuning voor leden)MKB-Nederland is actief betrokken bij de arbeidsvoorwaarden vorming van haar branche leden. Naast de sociaal, economisch, politieke lobby agenda ( >dossier Arbeidsvoorwaarden ) vormen de volgende onderwerpen een belangrijk aandachtsgebied: arbeidsvoorwaarden, pensioen, wetgeving, afspraken binnen de SER en de STAR en overleg met collega werkgeversvereniging de AWVN en vakcentrales met hun aangesloten bonden.

> zie ook dossier Cao

doel

MKB-Nederland wil haar aangesloten leden zoveel mogelijk ondersteuning bieden in hun arbeidsvoorwaarden beleid. Niet alleen informatie en kennisdeling, maar ook standpuntbepaling richting overheid, binnen de SER en binnen de STAR.

MKB-arbeidsvoorwaarden heeft een spilfunctie op het gebied van informatie- en kennisuitwisseling omtrent arbeidsvoorwaarden. Het team van MKB-Arbeidsvoorwaarden geeft branches professioneel advies en directe ondersteuning. Zoals ondersteuning bij cao onderhandelingen, de invulling van een werkgevershelpdesk en strategische advisering bij actuele ontwikkelingen en mogelijkheden.

Stand van zaken

Producten
- Handboek Arbeidsvoorwaarden
- Cao ondersteuning
- Helpdesk Arbeidsvoorwaarden

Cao Commissie
Coördinatie van het arbeidsvoorwaardenbeleid van MKB-Nederland vindt plaats in de cao commissie, waarvan alle mkb-branches lid zijn. De commissie biedt branches een platform om in discussies en brainstormsessies tot verdieping en uitwisseling op cao onderwerpen te komen. De leden van de commissie praten over toekomstige loonprofielen, duurzame inzetbaarheid van werknemers of het kader van Algemeen Verbindend Verklaren. Ook voorzien zij belangrijke onderwerpen van commentaar, zoals de ontwikkelingen rondom het pensioenakkoord.

Bent u branche lid van MKB-Nederland maar nog geen contactpersoon voor de cao-commissie? Meld dit aan ons! arbeidsvoorwaarden@mkb.nl

Leergang Arbeidsvoorwaarden Glashelder 2013
Speciaal voor nieuwkomers op het gebied van arbeidsvoorwaarden is er de mogelijkheid om de Leergang arbeidsvoorwaarden glashelder te volgen. 
lees meer
interesse Leergang 2013

Arbeidsvoorwaardennota 2012
De nieuwe Arbeidsvoorwaardennota 2012 is er! Deze biedt cao-onderhandelaars een belangrijke leidraad tijdens de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden. MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN gaan door op de weg van 2011 met aandacht voor loonkostenbeleid, flexibiliteit en inzetbaarheid. Het blijft ook in 2012 beheerst inspelen op onzekerheden. De onzekerheid en risico’s op de arbeidsmarkt lijken nog even aan te houden. De verschillen tussen sectoren zullen nog meer aanwezig zijn, wat een –verdergaande– gedifferentieerde en maatwerk benadering van arbeidsvoorwaarden vereist. Tegelijkertijd vraagt het pensioenakkoord en de uitwerking daarvan in het decentrale arbeidsvoorwaarden overleg veel aandacht. Het is van cruciaal belang om pensioen als integrale arbeidsvoorwaarde nu te borgen. 

nota arbeidsvoorwaarden 2012 leden
> nota arbeidsvoorwaarden niet leden

Pensioen
Pensioen is één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Lees hierover meer in het dossier Pensioenen. MKB-Arbeidsvoorwaarden ondersteund om de koppeling pensioen en arbeidsvoorwaarden, de uitwerking van het pensioenakkoord, goed voor het voetlicht te brengen en waar nodig de pensioenovereenkomst als basis voor de pensioenregeling te herzien. Ook is het mogelijk om Leon Vincken, onze adviseur, de rol van pensioenfondsbestuurder te laten invullen. In het cao seizoen 2012 ondersteunen wij branches tijdens hun cao onderhandelingen om de arbeidsvoorwaarde pensioen te borgen in de pensioenovereenkomst. 

Werknemer (van) over de grens
Branches van MKB-Nederland hebben meer en meer te maken met het fenomeen dat zij werknemers uitzenden naar het buitenland, eigen vestigingen hebben in het buitenland of personeel inlenen vanuit het buitenland. Er is een toenemende mobiliteit van werknemers. De arbeidsvoorwaardelijke rechtspositie is complex en heeft te maken met internationale wet- en regelgeving. Deze kunnen ook direct van invloed zijn op het toepassen van de eigen nationale cao.

> notitie grensoverschrijdende arbeid 
> presentatie grensoverschrijdende arbeid
> uitspraak Kantonrechter transportbedrijf

Het is mogelijk om via de AWVN een viertal cursusdagen te volgen over internationale mobiliteit. Lees hier meer.

Meer informatie

Documenten

notities

Volgen binnenkort

Projectgroep log-in

Leden van het bijbehorende cluster hebben hier binnenkort toegang tot een sharepoint

Prinsjesdag 2015

Prinsjesdag 2015

Een terugblik op de derde dinsdag van september in woord én beeld. Inclusief nieuwsbriefspecial met belangrijkste maatregelen voor het bedrijfsleven.

Lees ook deze dossiers