MKB noordwesthollandMKB noordwestholland

Over MKB Noordwest-Holland

Ondernemers vormen de ruggengraat van de Nederlandse economie. Een vitaal ondernemersklimaat voor het bedrijfsleven, dat voor 99% uit mkb-bedrijven bestaat, vereist een krachtige mkb-lobby die snel en professioneel kan inspelen op de kansen en bedreigingen op lokaal en regionaal niveau. Bundeling van krachten is een eerste vereiste om die rol ook structureel en met gezag te kunnen vervullen. Om de belangen van ondernemers in Noordwest-Holland te kunnen behartigen, is MKB Noord-Holland in deze regio actief.

MKB Noord-Holland is onderdeel van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland. Dit brengt als voordeel dat verschillende professionals dagelijks bezig zijn met het verbeteren van het ondernemersklimaat; dus ook in Noordwest-Holland!


Onze lobby

MKB-Nederland is actief op Europees en landelijk niveau, in steden en in regio’s. Door via voortdurend overleg met overheid en politiek maximale druk uit te oefenen, zetten we ons in voor het versterken van het ondernemerschap in al zijn facetten.
MKB Noordwest-Holland zet zich ondermeer in voor:

 • Heldere en mkb-vriendelijke aanbestedingsprocedures;
 • Afschaffen van overbodige vergunningen en regelgeving;
 • Vermindering van administratieve rompslomp;
 • Passende aanbod bedrijventerreinen en winkelgebieden;
 • ReĆ«le lokale lasten;
 • Voldoende en gekwalificeerd personeel;
 • Ondersteuning van ondernemers in de strijd tegen criminaliteit in zowel winkelgebieden als op bedrijventerreinen.
 • Lees meer over onze lobby

Onze evenementen en bijeenkomsten

Als lid van MKB Noord-Holland kunt u deelnemen aan bijeenkomsten over actuele thema’s met toonaangevende sprekers. Op deze bijeenkomsten en evenementen:

 • ontmoet u nieuwe contacten;
 • doet u informatie op;
 • legt u relaties met beslissers;
 • ontvangt u veelal een update van de huidige economische en politieke situatie;
 • komt u te weten welke lobby MKB Noord-Holland voor de ondernemers voert.

Zomaar een greep uit de evenementen die we organiseren:

 • Regionaal Ondernemerscongres Noord-Holland, samen met partners georganiseerd
 • Week van de Ondernemer, jaarlijks ondernemersevent in Utrecht
 • Marktdag aanbesteden in het Afas stadion i.s.m. collega verenigingen;
 • Jaarcongres MKB-Nederland: congres voor alle aangesloten ondernemers met een spectaculair programma;
 • Regionale bijeenkomsten: In Noordwest-Holland worden regelmatig interessante bijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld over bedrijfsoverdracht, vermindering administratieve lasten en aanbestedingen
 • Bekijk meer evenementen in onze agenda


Onze organisatie

MKB Noordwest-Holland heeft een actief regiobestuur, dat bestaat uit ondernemers die afkomstig zijn uit verschillende sectoren waarbij ook de geografische spreiding is gewaarborgd. De regioraad heeft een belangrijke taak in de lobby richting provincie en gemeenten op alle dossier waarmee ondernemers te maken krijgen.

Zo kan MKB Noordwest-Holland voor individuele ondernemers en voor het georganiseerde bedrijfsleven op verschillende manieren meerwaarde leveren vanwege haar strategische bestuurlijke positie in de regio, haar uitstekende netwerk binnen het mkb-bedrijfsleven, de in de regioraad aanwezige deskundigheid op relevante dossiers, de verbindingen met MKB-Nederland en de intermediaire rol die zij kan vervullen vanuit een onafhankelijke positie.

Samengevat biedt het lidmaatschap van MKB Noord-Holland

 1. Belangenbehartiging, zoals het opheffen van belemmeringen in wet- & regelgeving
 2. BeleidsbeĆÆnvloeding bij onder andere overheden en sociale partners
 3. Goede netwerkmogelijkheden
 4. Service en dienstverlening Juridisch advies, projecten, informatie- en kennisoverdracht en netwerkbijeenkomsten.

Kortom, aansluiting bij MKB-Nederland heeft meerwaarde voor iedere organisatie die het midden- en kleinbedrijf een warm hart toedraagt. Klik hier voor meer informatie of om u direct in te schrijven als lid of om eerst meer informatie aan te vragen.

 Regiomanager Noord-Holland: Dolf Kloosterziel, 020-4486728, kloosterziel@noordholland.mkb.nl

Volg MKB-Nederland op Twitter