sluit dit venster Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Ondernemer: laat uw mening horen!
MKB-Nederland organiseert voor de vierde keer de verkiezing voor de MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland. Deze verkiezing moet gemeenten stimuleren zich meer in te spannen voor ondernemers. Want ondernemers zijn van groot belang voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B)

Een veilige bedrijfsomgeving, ook voor u.

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B)

Over KVO-B
Aan de slag met KVO-B
Praktische tools en instrumenten
Handige links

Op een veilig bedrijventerrein werken ondernemers, gemeenten, politie en brandweer optimaal samen aan een veilige werkomgeving! MKB-Nederland stimuleert dit met het Keurmerk Veilig Ondernemen op Bedrijventerreinen (KVO-B).Over KVO-B

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Dit gaat bijvoorbeeld om maatregelen als:

  • het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig'
  • beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging 
  • het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera's en dergelijke 
  • investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.)

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

Er is een keurmerk voor bedrijventerreinen (KVO-B) en één voor winkelgebieden (KVO-W).
MKB-Nederland biedt kosteloze procesbegeleiding voor het KVO-B. Voor het KVO-W biedt het Centrum voor Criminaliteitspreventie CCV begeleiding.
> Meer over het KVO-W

Aan de slag

Wij helpen u en uw collega-ondernemers graag om ook het Keurmerk Veilig Ondernemen te verkrijgen. Een speciaal projectteam van MKB-Nederland staat voor u klaar om u kosteloos te begeleiden bij het aangaan van een samenwerking met gemeente, politie en brandweer. De procesbegeleider zorgt voor de voortgang van het proces tot en met de eerste certificering.
Aan het behalen van het Keurmerk zitten wel enige kosten vast. Het tarief voor certificering is afhankelijk van het aantal terreinen en de plannen van aanpak. Gemiddeld liggen de bedragen tussen de 1300 en 1800 euro.
Daarnaast zal er om de drie jaar een hercertificering plaatsvinden. Ook hier zijn kosten aan verbonden.
Verder moeten ondernemers rekening houden met bijvoorbeeld vergaderkosten, portokosten etc.

Voor meer informatie over KVO-B in uw regio en het aanvragen van procesbegeleiding, neem contact op met:

1. Friesland
6. Noord-Brabant

Onno Keuker (06-29512394)

2. Groningen
7. Zeeland
8. Zuid-Holland

Robert de Koning (06-11351701)

3. Drenthe, Flevoland
9. Noord-Holland, Gooi- en Vechtstreek, Utrecht
 Agnes van Leeuwen (06-11351728)

4. Overijssel, Gelderland
5. Limburg toevoegen
Henny Bekkema (06-11351693)

 


Instrumenten en tools

Naast deze persoonlijke begeleiding en ondersteuning bieden we ook een aantal handige producten en tools aan waar u zo gebruik van kunt maken. Een lijst daarvan vindt u hieronder:

Calamiteitenkaart
Doet zich in uw pand of uw nabije omgeving een incident, of nog erger, een calamiteit voor, dan is het belangrijk dat u of uw medewerkers direct de goede meldnummers paraat hebben. Print daarom onderstaande Calamiteitenkaart uit, vul deze verder in en hang het op een duidelijke plaats in uw bedrijf. Verspreid de kaart ook onder uw collega ondernemers.
Download de Calamiteitenkaart, vul aan en hang op!

Handige tips
De veiligheid van uw bedrijfspand en werknemers heeft natuurlijk uw grootste aandacht. Hoe vergroot u die veiligheid? Hier komen 20 gouden tips om u te prikkelen verder te gaan zoeken, want er zijn natuurlijk veel meer waardevolle tips. U staat ervan versteld wat u zomaar vandaag al kunt doen zonder dat het geld kost. Lees de Handreiking "Gouden tips voor de veiligheid van uw bedrijf" er maar op na.
Tips voor een veilig bedrijventerrein

Voorbeeld intentieverklaring en convenant Veilig Ondernemen
De kracht van het KVO-B is de samenwerking tussen partijen. Die samenwerking is niet vrijblijvend en wordt aan de start van het project vastgelegd in een intentieverklaring. Als het plan van aanpak is geschreven en goedgekeurd door partijen wordt een convenant ondertekend. Dan is de samenwerking echt bekrachtigd. Een voorbeeld van een intentieverklaring en convenant kunt u downloaden. U kunt dat dan naar eigen inzichten aanpassen aan uw specifieke situatie.
Model intentieverklaring
Model convenant Veilig Ondernemen

Informeer ondernemers over het Keurmerk Veilig Ondernemen
Het KVO-B is een proces dat om een goede communicatie tussen partijen vraagt. Via een nieuwsbrief naar ondernemers in uw regio kunt u de ervaringen met en de resultaten van het Keurmerk in uw bedrijventerrein laten zien. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden:
voorbeeld nieuwsbrief 1 KVO-B
voorbeeld nieuwsbrief 2 KVO-B
voorbeeld nieuwsbrief 3 KVO-B
voorbeeld nieuwsbrief 4 KVO-B

Handige links

  • CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, veiligheidswebsite voor ondernemers)
  • Politie (Aangifte doen, aanmelden voor deelname aan SMS alert, preventie tips en andere politiezaken)
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Voor vragen op het gebied van beleid, regelingen en subsidies)
  • Fraudemeldpunt (Meld- en steunpunt op het gebied van alle vormen van fraude, waaronder advertentieoplichting en spooknota's)
  • Risicokaart (traceer eenvoudig de risico's bij u in de buurt)
  • VBE (brancheorganisatie voor de evenementen- en horecabeveiliging).

Misbruik naam MKB-Nederland

Misbruik naam MKB-Nederland

Wees alert op zogenaamde facturen en aanbiedingen namens MKB-Nederland.
Helaas worden de term 'MKB' en een variant op ons logo regelmatig ge(mis-)bruikt voor bewuste misleiding van ondernemers. Kijk hier voor vragen en meldingen over fraude.