MKB NederlandMKB Nederland

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B)

Een veilige bedrijfsomgeving, ook voor u.

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B)


Over KVO-B

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen ’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Als voorbeeld kan het gaan om maatregelen als:

 • het plaatsen van camera’s met aansluiting op een regionale toezicht ruimte
 • beter georganiseerd toezicht
 • het beter verlichten van panden en openbare wegen
 • investeringen in de openbare ruimte

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

Er is een keurmerk voor bedrijventerreinen (KVO-B) en één voor winkelgebieden (KVO-W). MKB-Nederland biedt kosteloze procesbegeleiding voor het KVO-B. Voor het KVO-W biedt het Centrum voor Criminaliteitspreventie CCV begeleiding.
> Meer over het KVO-W

KVO-B  in de praktijk

Hoe ervareren de ondernemer, parkmanager, gemeente en de politie het Keurmerk Veilig Ondernemen? Lees hieronder hun verhalen!

Peter Anker
Ondernemer

François van Son
Parkmanager

Maaike van der Ven
Gemeenteambtenaar

Jan Hoencamp
Politiefunctionaris

 

Projecten door MKB-Nederland begeleid en gecertificeerd (2011 en 2012)

Al meer dan 400 bedrijventerreinen in Nederland hebben een KVO-B Keurmerk. Gemeenten, bedrijven en politie werken hier optimaal samen aan een veilige werkomgeving! Op de kaart kunt u zien welke terreinen door MKB-Nederland sinds 2011 zijn ge(her)certificeerd.Aan de slag

Wij helpen u en uw collega-ondernemers graag om ook het Keurmerk Veilig Ondernemen te verkrijgen. Een speciaal projectteam van MKB-Nederland staat voor u klaar om u kosteloos te begeleiden bij het aangaan van een samenwerking met gemeente, politie en brandweer. De procesbegeleider zorgt voor de voortgang van het proces tot en met de eerste certificering. Aan het Keurmerk zitten wel enige kosten vast. Certificering kost &euro1615. Daarnaast zal er om de 2 jaar een hercertificering plaatsvinden. Verder moeten ondernemers rekening houden met bijvoorbeeld vergaderkosten, portokosten etc.

Voor meer informatie over KVO-B in uw regio en het aanvragen van procesbegeleiding, neem contact op met:

1. Friesland: Onno Keuker (06-29512394)

2. Groningen: Robert de Koning (06-11351701)

3. Drenthe, Flevoland: Agnes van Leeuwen (06-11351728)

4. Overijssel, Gelderland: Henny Bekkema (06-11351693)

5. Limburg: Onno Keuker (06-29512394)

6. Brabant: Onno Keuker (06-29512394)

7. Zeeland: Robert de Koning (06-11351701)

8. Zuid-Holland: Robert de Koning (06-11351701)

9. Noord-Holland, Gooi- en Vechtstreek, Utrecht: Agnes van Leeuwen (06-11351728)


Instrumenten en tools

Naast deze persoonlijke begeleiding en ondersteuning bieden we ook een aantal handige producten en tools aan waar u zo gebruik van kunt maken. Een lijst daarvan vindt u hieronder:

Calamiteitenkaart
Doet zich in uw pand of uw nabije omgeving een incident, of nog erger, een calamiteit voor, dan is het belangrijk dat u of uw medewerkers direct de goede meldnummers paraat hebben. Print daarom onderstaande Calamiteitenkaart uit, vul deze verder in en hang het op een duidelijke plaats in uw bedrijf. Verspreid de kaart ook onder uw collega ondernemers.
Download de Calamiteitenkaart, vul aan en hang op!

Handige tips
De veiligheid van uw bedrijfspand en werknemers heeft natuurlijk uw grootste aandacht. Hoe vergroot u die veiligheid? Hier komen 20 gouden tips om u te prikkelen verder te gaan zoeken, want er zijn natuurlijk veel meer waardevolle tips. U staat ervan versteld wat u zomaar vandaag al kunt doen zonder dat het geld kost. Lees de brochure &ldquoGouden tips voor de veiligheid van uw bedrijf&rdquo er maar op na.
tips voor een veilig bedrijventerrein

Voorbeeld intentieverklaring en convenant Veilig Ondernemen
De kracht van het KVO-B is de samenwerking tussen partijen. Die samenwerking is niet vrijblijvend en wordt aan de start van het project vastgelegd in een intentieverklaring. Als het plan van aanpak is geschreven en goedgekeurd door partijen wordt een convenant ondertekend. Dan is de samenwerking echt bekrachtigd. Een voorbeeld van een intentieverklaring en convenant kunt u downloaden. U kunt dat dan naar eigen inzichten aanpassen aan uw specifieke situatie.
model intentieverklaring
model convenant Veilig Ondernemen

Informeer ondernemers over het Keurmerk Veilig Ondernemen
Het KVO-B is een proces dat om een goede communicatie tussen partijen vraagt. Via een nieuwsbrief naar ondernemers in uw regio kunt u de ervaringen met en de resultaten van het Keurmerk in uw bedrijventerrein laten zien. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden:
voorbeeld nieuwsbrief 1 KVO-B
voorbeeld nieuwsbrief 2 KVO-B
voorbeeld nieuwsbrief 3 KVO-B
voorbeeld nieuwsbrief 4 KVO-B

Maak uw ondernemersvereniging slagvaardiger
Partijen die aan het KVO-B deelnemen moeten goed zijn georganiseerd. Dus ook ondernemers. In de brochure &ldquoGoed Georganiseerd, tips voor ondernemende verenigingen&rdquo is te lezen hoe een professioneel niveau kan worden bereikt. Deze brochure is te downloaden. handige tips voor een goed georganiseerde ondernemersvereniging
> Goed georganiseerd, tips voor ondernemende verenigingen


Handige links

 • CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, veiligheidswebsite voor ondernemers)
 • Politie (Aangifte doen, aanmelden voor deelname aan SMS alert, preventie tips en andere politiezaken)
 • AgentschapNL (Voor vragen op het gebied van beleid, regelingen en subsidies)
 • KvK: Veiligheid (preventie, handige tips en praktische checklists)
 • Steunpunt Acquisitiefraude (Meld- en steunpunt op het gebied van vermoedelijke advertentieoplichting en spooknota&rdquos)
 • Risicokaart (traceer eenvoudig de risico's bij u in de buurt)
 • VBE (de brancheorganisatie voor de evenementen- en horecabeveiliging)

European Outlook

European Outlook

European Outlook is de Engelstalige opvolger van Rondje Europa. MKB-Nederland en VNO-NCW presenteren hierin hun visie op relevante Europese kwesties.
'Europe: vital to Dutch companies', geeft een opsomming van de belangrijkste punten die in 2014 in Brussel op de agenda komen, met daarbij onze commentaren.