MKB zuidhollandMKB zuidholland

Project ‘Open deuren voor jongeren uit de jeugdzorg’

U bent werkgever en op zoek naar een gemotiveerde werknemer. Heeft u er al wel eens aan gedacht dat u tegelijkertijd een jongere uit de jeugdzorg kan voorbereiden op een zelfstandige toekomst? Dat u deze jongere kan helpen aan een passende (leer)baan of stage in het mkb? Op deze pagina leggen wij u uit hoe het project ‘Open deuren voor jongeren uit de jeugdzorg’ u als werkgever daarvoor kan stimuleren en daarbij kan helpen en begeleiden.

Doel

Gedurende het project krijgen jongeren in de jeugdzorg tussen de 16 en 23 jaar actieve begeleiding naar werk, mogelijk in combinatie met onderwijs. Ze worden Onderwijs (ROC Mondriaan), jeugdhulpverlening (Jeugdformaat en het Jeugd Interventie Team) geholpen bij een juiste beroeps- of opleidingskeuze en het zoeken van een passende (leer)baan. De begeleiding zal na plaatsing van de jongere nog geruime tijd doorlopen en gericht zijn op het behouden van werk. Voor meer praktische informatie over het project klikt u op de hieronderstaande link.
> infoblad 'Open deuren voor jongeren uit de jeugdzorg' 

Achtergrondinformatie

Toenmalig ministerie van Jeugd en Gezin (J&G) en de voorzitters van MKB-Nederland en Jeugdzorg Nederland constateerden dat jongeren uit de jeugdzorg nog onvoldoende in staat zijn om een plek op de arbeidsmarkt te verwerven en te behouden (onderzoekrapport ‘Focus op een zelfstandige toekomst’, 2008). Maar deze jongeren zijn juist hard nodig op de arbeidsmarkt. Daarom is voor jongeren die niet volledig op eigen kracht economisch zelfstandig kunnen worden en blijven, adequate ondersteuning nodig om zich op de arbeidsmarkt te begeven. Deze ondersteuning moet ook de werkgever ontlasten. Tegelijkertijd moet de werkgever bereid zijn deze jongeren op te nemen in zijn/haar bedrijf.


Nieuwe aanpak

De huidige route naar de arbeidsmarkt werkt voor deze jongeren niet: de resultaten op dit vlak vallen tegen. Het roer moet om. De hierboven genoemde betrokken partijen willen daarom veel meer het vermogen en de wil van de jongere stimuleren en ontwikkelen om hem/haar een goed arbeidsmarktperspectief te geven. Dat is de insteek van het project ‘Open deuren voor jongeren uit de jeugdzorg’.
Om tot deze sluitende aanpak te komen, zijn vijf regiopilots van start gegaan: Noord Nederland (’t Poortje), Amsterdam (Altra en Spirit), Flevoland (LSG Rentray), Haaglanden (Jeugdformaat, JIT en ROC), Midden (De Hoenderloo Groep).


Contactpersonen

Pieter Benard is trajectbegeleider van het Jeugd Interventie Team Zuid en is als projectleider het aanspreekpunt voor bedrijven. Hij informeert u graag over de mogelijkheden om als (leer) bedrijf een jongere uit de jeugdzorg weer perspectief op een goede toekomst te bieden.

Pieter Benard, 070 336 47 10, p.benard@bjzhlzh.nl  


Interessante websites

> www.jeugdformaat.nl 
www.hetjit.n
> www.rocmondriaan.nl 

<< terug naar pagina Projecten MKB Zuid-Holland

Vertrouwenslijn Afpersing: 0800 - 2800 200

Vertrouwenslijn Afpersing:               0800 - 2800 200

Bent u afgeperst? Bel de Vertrouwenslijn Afpersing 0800 - 2800 200.
En verspreid het nummer aan collega-ondernemers via social media (Twitter, LinkedIn), e-mail of per woord.

Lobbyresultaat 2014 en inzet 2015

Lobbyresultaat 2014 en inzet 2015

Wat hebben wij voor u bereikt in 2014? Waar gaan wij ons dit jaar voor inzetten? Lees het hier.