MKB NederlandMKB Nederland

Vertrouwenslijn Afpersing: bel 0800 - 2800 200

Onderzoek toont aan dat in Nederland – afhankelijk van plaats en branche - 0,14 tot 1 procent van alle ondernemers wordt geconfronteerd met afpersing. Het gaat om het onder druk (zoals bedreiging) afgeven van geld, goederen, informatie of aangaan van een schuld. Ook kunnen ondernemers onder druk gezet worden om ergens wel of juist niet te bestellen of aan iemand te verkopen.

Voor deze ondernemers is de Vertrouwenlijn Afpersing ingesteld. Bel in alle gevallen van afpersing direct het nummer van de Vertrouwenslijn van NL Confidential. Door het nummer 0800-2800 200 te bellen kunnen ondernemers anoniem melding maken van afpersing en waar nodig hulp en advies krijgen.

Afpersing schaadt

Angst voor represailles, imagoschade en gevoelens van schaamte zijn belangrijke redenen voor ondernemers om geen aangifte te doen van afpersing. Voor een goede aanpak is het juist van belang dat slachtoffers wel naar buiten durven te treden, zodat politie en justitie zicht krijgen op het delict en het slachtoffer goede ondersteuning kan worden geboden. Met de vernieuwde lijn moeten meer slachtoffers van afpersing bereikt worden.

De Vertrouwenslijn Afpersing werd in 2011 in het leven geroepen als publiek-privaat initiatief van MKB-Nederland, VNO-NCW, Horeca Nederland en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat gebeurde nadat onderzoek had aangetoond dat slechts een fractie van het aantal gevallen van afpersing van ondernemers wordt gemeld. Op 3 maart 2015 heeft minister Opstelten van Justitie de vernieuwde Vertrouwenslijn Afpersing geopend, in aanwezigheid van de voorzitter van MKB-Nederland MichaĆ«l van Straalen. NL Confidential neemt het beheer van de Vertrouwenslijn vanaf die datum over. NL Confidential is vooral bekend van de website Meld Misdaad Anoniem. Verder zijn ook het Meldpunt Internet Discriminatie, de Vertrouwenslijn Integriteit en het Sekte Signaal onderdeel van de organisatie.

Afpersing schaadt het bedrijf vanwege het onder dreiging afgeven van geld, goederen of informatie. Het bedrijf loopt imagoschade op of kan niet meer bestellen bij wie men wil. Afpersing schaadt ook omdat  er dikwijls sprake is van geweld dat grote emotionele en psychische schade kan aanrichten, zowel bij degene die direct wordt afgeperst als bij de familie ervan.
Daarom adviseren alle betrokken partijen de ondernemers die er mee geconfronteerd worden de Vertrouwenslijn te bellen.

Bellen, en dan?

U doet uw melding bij de Vertrouwenslijn. Is dat veilig? En wat dan? 
De Vertrouwenslijn hanteert de volgende veiligheidseisen: 

 • Onvoorwaardelijke geheimhouding
 • Gesprekken blijven strikt vertrouwelijk
 • De vertrouwenspersoon opereert volledig onafhankelijk is en geen onderdeel van welke instantie dan ook
 • Er worden geen acties ondernomen zonder expliciete instemming van betrokkene


Voorkom afpersing!

Bent u afgeperst? Bel de Vertrouwenslijn Afpersing 0800 - 2800 200.
En verspreid het nummer via uw ondernemersorganisatie, brancheorganisatie, social media (bijvoorbeeld Twitter en LinkedIn) of e-mail het aan collega-ondernemers. Help bekendheid te geven aan de lijn! Ook in uw eigen belang. Want het kan iedereen overkomen…

Vertrouwenslijn Afpersing: 0800 - 2800 200

Vertrouwenslijn Afpersing:               0800 - 2800 200

Bent u afgeperst? Bel de Vertrouwenslijn Afpersing 0800 - 2800 200.
En verspreid het nummer aan collega-ondernemers via social media (Twitter, LinkedIn), e-mail of per woord.