sluit dit venster Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland.
Samen werken we aan een kansrijk ondernemersklimaat.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

Vertrouwenslijn Afpersing: bel 0622 962 771

Onderzoek toont aan dat in Nederland – afhankelijk van plaats en branche - 0,14 tot 1 procent van alle ondernemers wordt geconfronteerd met afpersing. Het gaat om het onder druk (zoals bedreiging) afgeven van geld, goederen, informatie of aangaan van een schuld. Ook kunnen ondernemers onder druk gezet worden om ergens wel of juist niet te bestellen of aan iemand te verkopen.

Voor deze ondernemers hebben bovenstaande initiatiefnemers de Vertrouwenlijn Afpersing ingesteld. Zij adviseren ondernemers in alle gevallen van afpersing direct het nummer van de Vertrouwenslijn te bellen.


Afpersing schaadt

Afpersing schaadt het bedrijf vanwege het onder dreiging afgeven van geld, goederen of informatie. Het bedrijf loopt imagoschade op of kan niet meer bestellen bij wie men wil. Afpersing schaadt ook omdat  er dikwijls sprake is van geweld dat grote emotionele en psychische schade kan aanrichten, zowel bij degene die direct wordt afgeperst als bij de familie ervan.
Daarom adviseren alle betrokken partijen de ondernemers die er mee geconfronteerd worden de Vertrouwenslijn te bellen.


Bellen, en dan?

U doet uw melding bij de Vertrouwenslijn. Is dat veilig? En wat dan? 
De Vertrouwenslijn hanteert de volgende veiligheidseisen: 

  • Onvoorwaardelijke geheimhouding
  • Gesprekken blijven strikt vertrouwelijk
  • De vertrouwenspersoon opereert volledig onafhankelijk is en geen onderdeel van welke instantie dan ook
  • Er worden geen acties ondernomen zonder expliciete instemming van betrokkene


Voorkom afpersing!

Bent u afgeperst? Bel de Vertrouwenslijn Afpersing 0622 962 771.
En verspreid het nummer via uw ondernemersorganisatie, brancheorganisatie, Twitter of mail het aan collega-ondernemers. Help bekendheid te geven aan de lijn! Ook in uw eigen belang. Want het kan iedereen overkomen…

NL Exporteert

NL Exporteert

De app NL Exporteert biedt snel en eenvoudig actuele land specifieke informatie en geeft toegang tot lokale netwerken en adviezen. Hiermee is ‘NL exporteert’ letterlijk de wegwijzer voor ondernemers op buitenlandse markten. Te downloaden in de App Store en Google Play.