MKB NederlandMKB Nederland

'Onderzoek noodzaak ruimere bevoegdheden AIVD'

01 september 2015
'Onderzoek noodzaak ruimere bevoegdheden AIVD'

VNO-NCW en MKB-Nederland zetten vraagtekens bij de voorgestelde uitbreiding van de bevoegdheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, als de AIVD. Ze roepen minister Plasterk op te onderzoeken of de uitbreiding wel noodzakelijk en proportioneel is. De risico’s en kosten voor bedrijven, als gevolg van zijn wetsvoorstel, moeten ook zoveel mogelijk worden beperkt, stellen de ondernemingsorganisaties.

Nationale veiligheid is overheidstaak
De kosten van het wetsvoorstel Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) worden volgens VNO-NCW en MKB-Nederland vrijwel volledig bij het bedrijfsleven gelegd. Via ruim geformuleerde wetteksten kunnen inlichtingen- en veiligheidsdiensten alle kostbare medewerking van bedrijven claimen, zonder daar dekkende financiële compensatie tegenover te stellen. De ondernemingsorganisaties dringen er bij minister Plasterk van Binnenlandse Zaken op aan om via een bedrijfseffectentoets de lasten voor het bedrijfsleven te laten berekenen, voordat hij zijn wetsvoorstel naar de Ministerraad stuurt.
VNO-NCW en MKB-Nederland vinden overigens dat bescherming van de nationale veiligheid bij uitstek een overheidstaak. De kosten van uitvoering van deze wet moet de overheid nemen. Het te snel inzetten van verregaande bijzondere bevoegdheden kan daarmee worden voorkomen, stellen zij.

Bedrijven gedwongen strafbaar te handelen
De wet geeft de 'diensten' nieuwe bevoegdheden om bepaalde technische 'voorzieningen' aan te brengen. Zo kunnen systemen van bijvoorbeeld telecomaanbieders worden aangepast, waardoor bedrijven buiten hun wil en buiten hun macht mogelijk strafbaar handelen op het gebied van privacy of cybersecurity.
En als deze 'voorzieningen' worden misbruikt, kan de betrokken aanbieder als schuldige worden aangemerkt met alle wettelijke gevolgen (aansprakelijkheid of vervolging) van dien. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is dat een groot risico. Want zelf als de aanbieder hiervan op de hoogte is, kan hij zich niet effectief verdedigen vanwege de geheimhoudingsplicht.
Het verplicht meewerken aan ontsleuteling van communicatiegegevens brengt aanbieders eveneens in direct conflict met de privacy- en cybersecurityzorgplicht. Het kan daarbij leiden tot netwerkuitval, met opnieuw alle consequenties van dien voor de bedrijven.

Weglekken bedrijfsvertrouwelijke informatie
Een ander groot probleem dat de ondernemingsorganisaties voorzien, is dat afgetapte informatie volgens de nieuwe wetgeving aan derden, zoals andere (buitenlandse) inlichtingendiensten, kan worden doorgegeven. Het risico bestaat dat bedrijfsvertrouwelijke informatie, waaronder voor Nederland economisch waardevolle intellectuele eigendom, hierdoor weglekt.
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ook bezorgd over effecten van deze wet op het Nederlandse investeringsklimaat, in het bijzonder voor de internettechnologiesector, dat van groot belang is voor onze economie. Volgens de ondernemingsorganisaties moet dat ook worden onderzocht.

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Voorzitter Michaël van Straalen

Voorzitter Michaël van Straalen

Michaël van Straalen is de voorzitter van MKB-Nederland.
Lees meer over wie Van Straalen is en over zijn dagelijkse bezigheden op zijn persoonlijke pagina.

Zwartboek Wet Markt en Overheid

Zwartboek Wet Markt en Overheid

MKB-Nederland en VNO-NCW maken een zwartboek met praktijkvoorbeelden waaruit heel duidelijk blijkt dat de Wet Markt en Overheid in zijn huidige vorm tekort schiet. Voor dit zwartboek zijn wij op zoek naar voorbeelden van ondernemers. Lees hier meer.