MKB NederlandMKB Nederland

SER wil behoud maatwerk bij onwerkbaar weer

22 augustus 2014
SER wil behoud maatwerk bij onwerkbaar weer

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de SER het kabinet unaniem is adviseert om de huidige regelingen voor onwerkbaar weer en werktijdverkorting te handhaven. Hierbij behouden sectoren de mogelijkheid om voor de eigen achterban specifieke afspraken te maken.

Het kabinet wil beide regelingen afschaffen en samenvoegen tot de nieuwe Calamiteitenregeling WW. De uniformering van wachttijden en uitvoeringsbepalingen die deze regeling bevat, doet echter geen recht aan de verscheidenheid tussen en eigenheid van branches, zo vinden werkgevers en werknemers in de SER. Zij willen daarom de mogelijkheid behouden om hierover afspraken te maken in cao’s, zo heeft de SER minister Asscher van SZW vandaag per brief laten weten.

Wachttijd

Op dit moment maken werkgevers en werknemers bij cao afspraken over onwerkbaar weer die aansluiten bij de omstandigheden in hun branche. Sommige branches hebben nu geen wachttijd, andere zijn tevreden met een wachttijd van twee weken of verkiezen juist een wachttijd van zes weken. De minister verklaart dergelijke afspraken algemeen verbindend, waarna ze door het UWV worden uitgevoerd. De premies worden door de sector zelf opgebracht. De premie voor de bouw is bijvoorbeeld beduidend lager dan die voor de bitumineuze dakdekkers. Procentueel is de opslag op de WW-sectorpremie klein, voor individuele kleine ondernemers zijn de bedragen echter substantieel.

De nieuwe voorgestelde Calamiteitenregeling WW zal volgens de SER tot grote, ongewenste veranderingen voor branches leiden. Deze regeling stelt in het geval van onwerkbaar weer als voorwaarde dat tenminste 20 procent van de totale arbeidscapaciteit per kalenderweek niet kan worden benut gedurende meer dan drie kalenderweken in de periode 1 november tot 1 april. Ook in het geval van andere niet-economische calamiteiten geldt een uniforme eigenrisicoperiode, namelijk van twee weken.

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Ondernemerskredietdesk

Ondernemerskredietdesk

Informatie en ondersteuning voor ondernemers met vragen over financiering.

Sancties Rusland

Sancties Rusland

Op 29 juli heeft de EU een pakket sancties aangenomen tegen Rusland. RVO heeft een ondernemersloket voor vragen. MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en RVO organiseren een voorlichtingsbijeenkomst voor ondernemers op 21 augustus.