MKB NederlandMKB Nederland

'Private equity niet afsnijden als financieringsbron bedrijfsleven'

25 augustus 2015
'Private equity niet afsnijden als financieringsbron bedrijfsleven'

Private equity vormt een belangrijke aanvullende financieringsbron voor het Nederlandse bedrijfsleven. Zij steken expertise en kapitaal in de groei van ondernemingen, juist ook in het mkb, waar versterking van het risicodragend eigen vermogen nu van groot belang is. MKB-Nederland en VNO-NCW waarschuwen dan ook dat het opleggen van nieuwe beperkende maatregelen, zoals PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vandaag voorstelt, averechts kan uitpakken.

Groei en productiviteit
De discussie over private equity wordt vaak gevoerd aan de hand van dezelfde terugkerende voorbeelden. De ondernemersorganisaties wijzen erop dat daar tegenover staat dat een veelvoud aan bedrijven heeft kunnen groeien dankzij private equity. Het is positief dat het PvdA-voorstel dit belang ook onderschrijft. Onderzoek ondersteunt dat private equity significant bijdraagt aan de groei en productiviteit van bedrijven en een belangrijke investeerder is voor middelgrote en startende bedrijven.

Voldoende checks and balances
Bovendien zijn in de Nederlandse wet- en regelgeving diverse effectieve waarborgen aangebracht. Zo zijn dividenduitkeringen reeds beperkt via het BV-recht, en ook zijn de fiscale regels rondom renteaftrek bij overnames in 2012 beperkt via de overnameholdingmaatregel. Bovendien hebben werknemers via de ondernemingsraad adviesrecht hebben bij het aantrekken van omvangrijke leningen. Nieuwe maatregelen die negatieve economische gevolgen kunnen hebben doordat dit private fondsen ontmoedigt om te investeren in in Nederland gevestigde bedrijven en werkgelegenheid, moeten daarom voorkomen worden.

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

#MKB020

#MKB020

Tweede Kamerleden op bezoek bij MKB-Amsterdam om te praten over Haagse regels voor zorg en zekerheid. Kijk hier voor een verslag.

#MKB020

#MKB020

Tweede Kamerleden op bezoek bij MKB-Amsterdam om te praten over Haagse regels voor zorg en zekerheid. Kijk hier voor een verslag.