sluit dit venster Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland.
Samen werken we aan een kansrijk ondernemersklimaat.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

'Ruimere invulling quotum arbeidsgehandicapten goede zaak'

17 december 2014
'Ruimere invulling quotum arbeidsgehandicapten goede zaak'

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het een goede zaak dat hogeropgeleide arbeidsgehandicapten ook gaan meetellen in de quotumregeling van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het een goede zaak dat hogeropgeleide arbeidsgehandicapten ook gaan meetellen in de quotumregeling van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tijdens een debat met de Tweede Kamer gaf zij aan hier geen moeite mee te hebben. Volgens de ondernemersorganisaties zouden ook bedrijven die indirect, buiten de onderneming, arbeidsgehandicapten werk laten uitvoeren, onder de regeling moeten vallen.

Tot dusver telden alleen arbeidsgehandicapten die minder dan het minimumloon verdienen mee voor het quotum. In de periode tot 2026 moeten steeds bepaalde aantallen nieuwe banen worden gehaald, oplopend tot 100.000 in 2026. Lukt dat niet, dan mogen voor het quotum ook arbeidsgehandicapten die meer verdienen worden meegeteld. Dat kunnen ook bestaande werknemers zijn.

Bedrijven die niet aan een bepaald percentage arbeidsgehandicapten voldoen, betalen een boete van 5.000 euro per ontbrekend persoon. De quotumregeling kan ingaan in 2017 als blijkt dat de banen niet gehaald worden, zoals afgesproken. Maar eerst wordt er dan een monitorgesprek gevoerd met de sociale partners over de oorzaken van het niet halen. Er is ook een motie door de Tweede Kamer aangenomen om een eventueel quotum te deactiveren als de aantallen uit de baanafspraak wél gehaald worden.

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Resultaat 2013 inzet 2014

Resultaat 2013 inzet 2014

Bekijk hier wat MKB-Nederland in 2013 heeft bereikt en onze doelen voor dit jaar.

Resultaat 2013 inzet 2014

Resultaat 2013 inzet 2014

Bekijk hier wat MKB-Nederland in 2013 heeft bereikt en onze doelen voor dit jaar.