MKB NederlandMKB Nederland

‘Bezwaar maken als overheid beneden kostprijs concurreert’

29 juli 2014
‘Bezwaar maken als overheid beneden kostprijs concurreert’

Overheden omzeilen de Wet Markt en Overheid. Zij maken volgens het FD handig gebruik van een uitzondering in de wet om beneden kostprijs te blijven concurreren met particuliere bedrijven. MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dit onverteerbaar. Zij wijzen ondernemers erop dat zij binnen zes weken bezwaar kunnen maken, als blijkt dat hun gemeente economische activiteiten onderneemt en deze ten onrechte toeschrijft aan het algemeen belang.

Ongelijk speelveld
De Wet Markt en Overheid, die op 1 juli 2014 van kracht werd na een overgangstermijn van twee jaar, moet ervoor zorgen dat overheden en ondernemers op gelijke voet staan. Overheden moeten daarom als zij de markt opgaan de kostprijs doorberekenen aan afnemers, tenzij ze een activiteit toeschrijven aan het algemeen belang. Veel gemeenten hebben dat voor de deadline van 1 juli nog snel gedaan, waardoor hun beslissingen vaak niet weloverwogen zijn genomen, bleek begin deze maand al uit een artikel in Forum.

Bezwaar maken
Daarom moeten ondernemers zorgen dat zij goed op de hoogte zijn van de beslissingen die hun gemeente of provincie heeft genomen op dit gebied. Dat kan gaan over bijvoorbeeld jachthavens, parkeergarages en sportkantines. Bezwaar maken kan binnen zes weken. Daarna is het besluit, buiten de rechtszaal om, onomkeerbaar. Ondernemers kunnen ook anoniem hun beklag doen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of bij hun brancheorganisatie, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

Wet aanscherpen
MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten ervoor dat de Wet markt en overheid wordt aangescherpt. Het moet voor gemeenten lastiger worden om de wet te ontwijken en daardoor oneigenlijk te concurreren met particuliere bedrijven.

Update: donderdag 31 juli 12.00 uur

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Voorzitter Michaël van Straalen

Voorzitter Michaël van Straalen

Michaël van Straalen is de voorzitter van MKB-Nederland.
Lees meer over wie Van Straalen is en over zijn dagelijkse bezigheden op zijn persoonlijke pagina.

Resultaat 2013 inzet 2014

Resultaat 2013 inzet 2014

Bekijk hier wat MKB-Nederland in 2013 heeft bereikt en onze doelen voor dit jaar.