sluit dit venster Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Ondernemer: laat uw mening horen!
MKB-Nederland organiseert voor de vierde keer de verkiezing voor de MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland. Deze verkiezing moet gemeenten stimuleren zich meer in te spannen voor ondernemers. Want ondernemers zijn van groot belang voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

Uitgangspunt wet Werken naar vermogen is goed

01 februari 2012
Uitgangspunt wet Werken naar vermogen is goed

MKB-Nederland steunt het uitgangspunt van de Wet ‘Werken naar vermogen’ die staatssecretaris de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het zoveel mogelijk aan het werk zetten van mensen, vindt MKB-Nederland een goede zaak, al helemaal als dit gepaard gaat met een vereenvoudiging van wet- en regelgeving. Wel vraagt de ondernemersorganisatie om realisme: niet iedereen is in een reguliere baan te plaatsen.

De Krom stelt voor om de Wet Werk en bijstand, de Wajong, de Wet Investeren jongeren en de Wet Sociale werkvoorziening op 1 januari 2013 om te vormen tot één wet Werken naar vermogen. Door middel van loondispensatie wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Het is zo gemakkelijker om mensen met verminderde verdiencapaciteit onder het wettelijk minimum te betalen. De overheid vult het inkomen aan tot minimumloon.

Werkervaringsplaatsen
Werkgevers zijn op verschillende manieren actief om werknemers met een beperking in te zetten. Zo maken zij hierover afspraken in cao’s en bieden ze werkervaringsplaatsen aan. Dit jaar zullen er 5.000 extra van dit soort werkplekken gecreëerd worden.

2 reacties op dit bericht

Take Off is al vanaf 2007 actief in het doelgericht aan het werk krijgen van Wajongeren. Met succes! Afhankelijk van de beperking hebben Wajongeren in meer of mindere mate begeleiding nodig als ze participeren in het arbeidsproces. Take Off zorgt voor deze begeleiding. Dit doen wij o.a. in gemeenten als Heerhugowaard, Bergen, Alkmaar en Heiloo.

reactie door take off is klaar voor de wet werken naar vermogen op vrijdag 3 februari @ 14:20 uur

Omdat werkgevers geen loondispensatie mogen toepassen voor zieke werknemers in de eerste 2 jaar, WAO-ers, WAZ-ers en WIA-ers, is de loondispensatie uit de Wet Werken naar vermogen een niet logische druppel op de gloeiende plaat. Hoe kan MKB-Nederland dit steunen, want voor de Wajong-ers is nu ook al loondispensatie mogelijk?

reactie door r.t. van baarlen op vrijdag 3 februari @ 15:25 uur

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Misbruik naam MKB-Nederland

Misbruik naam MKB-Nederland

Wees alert op zogenaamde facturen en aanbiedingen namens MKB-Nederland.
Helaas worden de term 'MKB' en een variant op ons logo regelmatig ge(mis-)bruikt voor bewuste misleiding van ondernemers. Kijk hier voor vragen en meldingen over fraude.

Op naar de 100.000

Op naar de 100.000

Op naar de 100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Neem een kijkje op de website voor inspiratie, info, voorbeelden en de weg naar geschikte kandidaten.