sluit dit venster Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland.
Samen werken we aan een kansrijk ondernemersklimaat.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

'Probleem verdringing door arbeidsmigratie is zeer beperkt'

21 november 2014
'Probleem verdringing door arbeidsmigratie is zeer beperkt'

Verdringing door ongelijke concurrentie van Midden- en Oost-Europeanen is een beperkt probleem, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. Arbeidsmigratie levert meer voordelen dan nadelen op voor de Nederlandse economie. Het SEO-onderzoek maakt dat ook duidelijk, aldus de ondernemersorganisaties. Zij herkennen de negatieve invalshoek, in de reactie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op dit rapport, niet.

'Op macroniveau leidt de komst van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa tot verdringing in de bouw, tuinbouw, voedingsindustrie en wegtransport. Dat komt door ongelijke concurrentie', benadrukt het ministerie van SZW. Maar volgens MKB-Nederland en VNO-NCW concludeert SEO Economisch Onderzoek tegelijkertijd ook dat op microniveau de gevolgen van verdringing beperkt zijn. Het rapport maakt duidelijk dat veel mensen, die in eerste instantie hun baan verloren door arbeidsmigratie, enige tijd later weer gewoon een (bepaald geen slechtere) baan hebben gevonden, aldus de ondernemersorganisaties.

Behoud van banen
SEO Economisch Onderzoek stelt dat allochtonengroepen, jongeren en laagopgeleiden vooral concurrentie hebben van arbeidsmigranten. De arbeidsparticipatie van deze groepen is dan ook iets gedaald, meldt het ministerie in een persbericht. Maar voor het totaal van de Nederlanders is de arbeidsparticipatie gestegen.
MKB-Nederland en VNO-NCW benadrukken dan ook een andere conclusie: 'Voor de Nederlanders die niet met arbeidsmigranten concurreren, overheersen positieve effecten, zoals vermoedelijk lagere prijzen voor bepaalde producten en het behoud van bepaalde bedrijfsactiviteiten die anders wellicht verhuisd zouden zijn naar lage lonen-landen.'

Negatieve beeldvorming
Minister Asscher vindt dat de uitkomsten van het SEO-onderzoek de noodzaak laten zien van een intensieve strijd tegen oneerlijke concurrentie. Per saldo concluderen MKB-Nederland en VNO-NCW echter dat verdringing door arbeidsmigratie een zeer beperkt probleem is, dat niet opweegt tegen de voordelen. De ondernemersorganisaties dringen aan op een verzakelijking van de discussie en de beeldvorming rond arbeidsmigratie.

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland. Lees hier meer

Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland. Lees hier meer