sluit dit venster Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland.
Samen werken we aan een kansrijk ondernemersklimaat.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

'Zet door met prestatieafspraken in hoger onderwijs'

24 april 2015
'Zet door met prestatieafspraken in hoger onderwijs'

MKB Nederland en VNO-NCW vinden het van groot belang de aanpak van prestatieafspraken in het hoger onderwijs door te zetten en deze verder uit te bouwen. Hoger onderwijsinstellingen worden nog steeds voornamelijk op studentenaantallen bekostigd met als negatief gevolg dat de concurrentie tussen instellingen draait om het zoveel mogelijk studenten binnenhalen, in plaats van de focus op kwaliteit.

Prestaties
Op dit moment zijn onderwijsinstellingen voor maar 7 procent van de bekostiging afhankelijk van prestaties. De ondernemersorganisaties pleiten ervoor dat 20 procent van de financiering meer prestatieafhankelijk wordt. Dit zal zorgen voor betere basiskwaliteit en hoger rendement. Dat prestatieafspraken werken, blijkt uit het feit dat de onafhankelijke Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek een positief resultaat verwacht ten aanzien van onderwijskwaliteit en studiesucces bij de universiteiten.

Beoordeling
De onafhankelijke Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek analyseert de voortgang en beoordeelt de prestatieafspraken en de daaraan gerelateerde bekostiging. De aanpak van de commissie is gebaseerd op een dialoog met de instellingen. In de afspraken worden, door de instellingen zelf aangedragen, indicatoren vastgesteld waarop men kan worden afgerekend. Van deze indicatoren gaat twee derde over kwaliteit.

Toekomst
Een substantieel groter deel van de bekostiging op basis van prestaties kan zorgen voor betere basiskwaliteit en hoger rendement. Juist om te zorgen dat het Nederlands hoger onderwijs ook in de toekomst bij de wereldtop hoort, is het belangrijk dat universiteiten en hogescholen focussen op excelleren en zichzelf profileren. Prestatieafspraken dragen hier aan bij.

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

NL Exporteert

NL Exporteert

De app NL Exporteert biedt snel en eenvoudig actuele land specifieke informatie en geeft toegang tot lokale netwerken en adviezen. Hiermee is ‘NL exporteert’ letterlijk de wegwijzer voor ondernemers op buitenlandse markten. Te downloaden in de App Store en Google Play.

Lobbyresultaat 2014 en inzet 2015

Lobbyresultaat 2014 en inzet 2015

Wat hebben wij voor u bereikt in 2014? Waar gaan wij ons dit jaar voor inzetten? Lees het hier.