sluit dit venster Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Ondernemer: laat uw mening horen!
MKB-Nederland organiseert voor de vierde keer de verkiezing voor de MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland. Deze verkiezing moet gemeenten stimuleren zich meer in te spannen voor ondernemers. Want ondernemers zijn van groot belang voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

Bedrijfslevenbeleid op goede koers

02 april 2012
Bedrijfslevenbeleid op goede koers

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over de voortgangsrapportage van het bedrijfslevenbeleid die de minister van EL&I vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze uitvoeringsbrief zet belangrijke concrete stappen in de verdere uitwerking van het bedrijvenbeleid.

Zo zijn per topsector vraaggestuurde innovatiecontracten tussen bedrijfsleven in een topsector, overheid en kennisinstellingen gesloten. Deze contracten leggen de intenties vast aan zowel private als publieke kant voor 2012 en 2013. Tegenover ruim 1,5 miljard euro aan commitment van het bedrijfsleven staat rond de 1 miljard euro aan overheidsmiddelen.
Binnen de innovatiecontracten vormen de privaat-publieke topconsortia voor kennis en innovatie (TKI’s) een belangrijk element. Deze ‘opvolgers’ van de technologische topinstituten (TTI’s) worden fiscaal gestimuleerd door een nieuw fiscaal instrument: de RDA+ (een toeslag gebaseerd op de cash bijdragen van bedrijven aan die TKI’s).
MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over dit instrument; het stelt de voor de topsectoren zo belangrijke topinstituten veilig.
Verder is positief dat de WBSO-regeling voor R&D-loonkosten zo is verruimd dat deze zowel voor het mkb als de grotere bedrijven aantrekkelijk is. Ook wordt werk gemaakt van de betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt op basis van de agenda’s van de topsectoren.

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over de resultaten tot nu toe en het tempo. Een vlotte voortgang is zeker nu van bijzonder belang. In deze economisch zware tijden is het meer dan zaak om te werken aan versterking van het verdienvermogen van onze economie en er voor te zorgen dat de goede stappen die met deze kabinetsbrief worden gezet, ook echt worden verzilverd.
Ondernemend Nederland roept de kennisinstellingen op echt werk te maken van de intenties die zijn uitgesproken in de innovatiecontracten. Dat betekent dat de komende maanden onder regie van de topteams goede afspraken worden gemaakt met onder andere NWO en TNO over hun werkwijze en inzet voor de jaren 2014 en 2015. Ook moet de Europese co-financiering door EL&I nog verder worden geregeld, zodat we geen geld in Brussel laten liggen.

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Voorzitter Michaël van Straalen

Voorzitter Michaël van Straalen

Michaël van Straalen is de voorzitter van MKB-Nederland.
Lees meer over wie Van Straalen is en over zijn dagelijkse bezigheden op zijn persoonlijke pagina.

Prinsjesdag 2015

Prinsjesdag 2015

Een terugblik op de derde dinsdag van september in woord én beeld. Inclusief nieuwsbriefspecial met belangrijkste maatregelen voor het bedrijfsleven.