sluit dit venster Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Ondernemer: laat uw mening horen!
MKB-Nederland organiseert voor de vierde keer de verkiezing voor de MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland. Deze verkiezing moet gemeenten stimuleren zich meer in te spannen voor ondernemers. Want ondernemers zijn van groot belang voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

Akkoord biedt vooral stabiliteit

27 april 2012
Akkoord biedt vooral stabiliteit

De oproep van MKB-Nederland aan de politiek om over de eigen schaduw heen te springen vond gehoor. In ongekend tempo timmerden de kamerfracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks afgelopen week een akkoord in elkaar. Is het een akkoord waarmee ondernemers blij kunnen zijn?

Wat MKB-Nederland betreft zal donderdag 26 april de geschiedenisboeken ingaan als een heel bijzondere dag. Op het dieptepunt van de financiële crisis hebben de vijf politieke partijen hun verantwoordelijkheid genomen. De middenpartijen zijn daadwerkelijk over hun schaduw heen gesprongen. Dat heeft een kwalitatief hoogwaardig akkoord opgeleverd. Een akkoord dat het internationale vertrouwen in Nederland zal bevestigen; Nederland als dat betrouwbare en stabiele land dat zijn verantwoordelijkheid neemt. Het zou in Europa een heel slecht signaal zijn geweest als juist Nederland politiek niet in staat was geweest om de noodzakelijke maatregelen te nemen om het tekort terug te brengen naar 3 procent.

Is dit nu precies het akkoord waar MKB-Nederland om had gevraagd?
Nee, zo’n akkoord wijkt altijd af. Het doet pijn bij ondernemers, het doet pijn bij iedereen. Het is alleen zo verdeeld, dat het zo min mogelijk schade toebrengt aan de groeikracht en de internationale positie van Nederland. Het brengt ons stabiliteit. En dat is voor ondernemers het allerbelangrijkste.

Bezuinigen of economie stimuleren
Minder geld uitgeven betekent minder groeien. Maar bezuinigen is op dit moment noodzakelijk, ook om daarna sneller te kunnen groeien. Uit de cijfers blijkt dat Nederland ondanks deze enorme bezuinigingen volgend jaar toch nog met 0,75 procent blijft groeien. En uiteindelijk zijn we veel beter uit.

Pijnpunten
MKB-Nederland betreurt het dat het pensioenakkoord niet volledig wordt overgenomen.
Ook is het niet goed dat de lasten voor werkgevers verhoogd worden via premies en belastingen, maar gelukkig zijn de meeste verhogingen tijdelijk.
MKB-Nederland is ook niet blij met de (hogere) bankenbelasting vanwege de negatieve gevolgen voor de kredietverlening aan bedrijven.
Hoe de eenmalige werkgeversheffing precies vormgegeven gaat worden, moet nog nader worden onderzocht. Van belang voor MKB-Nederland is dat dit eenmalig en éénjarig is. En dat dit het ondernemersklimaat niet zal aantasten. Uiteindelijk moeten we het immers hebben van economische groei.

Btw
De verhoging van het hoge btw-tarief van 19 naar 21 procent is een pijnpunt en baart zorgen. Daar zou MKB-Nederland zelf niet voor hebben gekozen. Tegelijkertijd is de ondernemersorganisatie blij dat de verhoging niet voor het lage tarief geldt en dat het schouwburg- of concertkaartje straks weer onder dat tarief valt.
Waar het gaat om het verhogen van de accijnzen en de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding zal MKB-Nederland er alles aan doen om daar de scherpe kantjes vanaf te halen.

Meer hervormingen
MKB-Nederland vindt dit een beter akkoord dan het ‘bijna-akkoord’ uit het Catshuis, omdat het meer hervormingen bevat. Niet alleen de woningmarkt maar ook de arbeidsmarkt wordt hervormd.
Werkgevers gaan volgens het akkoord maximaal 6 maanden WW betalen. Daar tegenover staat dat de ontslagvergoeding vervangen wordt door het eigen risico voor de WW en een scholingsplicht. Dit zit heel dicht aan tegen het advies dat de Commissie-Bakker hier destijds over heeft gegeven.
MKB-Nederland kan dit globaal steunen, maar zal in de uitwerking van plannen wel duidelijk kijken naar de haalbaarheid van dit systeem voor kleine ondernemers.

Voor de woningmarkt is het van belang dat het akkoord duidelijkheid biedt over de hypotheekrenteaftrek. Iedereen die nu een hypotheek heeft, hoeft geen enkele zorg te hebben over de aftrekbaarheid gedurende de gehele looptijd van deze hypotheek. De aflossingsvrije hypotheek mag met ingang van de nieuwe wet niet meer. Dat is goed want dat betekent een versterking voor de banken. De hypotheekschuld van Nederland zal hierdoor dalen. Dat betekent meer ruimte voor kredieten aan het midden- en kleinbedrijf.

Wat staat er in het 5-partijen akkoord?

Belastingen

 • In 2013 wordt het begrotingstekort teruggebracht tot 3 procent. 
 • Het hoge btw-tarief gaat met 2 procent omhoog van 19 naar 21 procent. Het lage tarief blijft gelijk op 6 procent. 
 • De onbelaste reiskostenvergoeding wordt afgeschaft. Dat levert 1,2 miljard op ter financiering van de verlaging van de overdrachtsbelasting naar 2 procent.
 • De belastingschijven worden volgend jaar niet aangepast aan de inflatie. Dit levert 1,2 miljard op. 
 • De accijnzen op alcohol, frisdranken en tabakswaren worden verhoogd. Dit levert ruim 600 miljoen euro op. 
 • De btw op uitvoerende kunsten gaat omlaag naar 6 procent. 
 • De bankenbelasting wordt verdubbeld van 300 miljoen naar 600 miljoen euro. 
 • Er komt een werkgeversheffing voor hogere inkomens. Deze 'crisisheffing' moet 500 miljoen euro opbrengen. 
 • De aftrek van deelnemingsrente wordt beperkt (150 miljoen).

Woningmarkt

 • De overdrachtsbelasting blijft op 2 procent. De tijdelijke verlaging door kabinet-Rutte van 6 naar 2 procent wordt dus verlengd. 
 • De huren voor huurders met een inkomen van 33.000 tot 43.000 euro per jaar mogen worden verhoogd met de inflatie plus 1 procent. 
 • De hypotheekrenteaftrek blijft gehandhaafd, maar mensen die een nieuwe hypotheek afsluiten, moeten die in 30 jaar annuitair aflossen.
 • Er wordt extra geïnvesteerd in energiebesparing in woningen.

Arbeidsmarkt

 • In 2013 gaan mensen een maand later met de AOW, in de jaren daarop gaat de pensioenleeftijd sneller omhoog. In 2019 is de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar, in 2024 wordt dat 67 jaar. 
 • Het ontslagrecht wordt versoepeld. De ontslagvergoeding verdwijnt, wel komt er een beperktere verplichte bijdrage voor scholing en voor werk-naar-werk-trajecten
 • Er komt een eigen risico voor werkgevers in de WW van maximaal 6 maanden.

Overheid

 • Er komt een nullijn voor ambtenaren, met uitzondering van werknemers in de zorg. 
 • Voor 875 miljoen aan bezuinigingen op de overheid moet nog invulling worden gevonden. 
 • De periode waarin politici wachtgeld krijgen, wordt net zo lang als de periode waarin ze WW krijgen. Dat is een stuk korter dan in de huidige wachtgeldregeling.

Zorg

 • Op de zorg wordt 1,6 miljard bezuinigd.

Milieu

 • Er komt 200 miljoen euro voor natuur. 
 • Er komt een vergroening van het belastingstelsel, onder meer door een extra belasting voor kolencentrales. 
 • Het eurovignet wordt duurder, waarmee het vrachtvervoer de over weg zwaarder wordt belast.

Teruggedraaide bezuinigingen

 • Bezuinigingen op het persoonsgebonden budget en passend onderwijs worden teruggedraaid. 
 • De extra bezuiniging op Ontwikkelingssamenwerking gaat niet door. 
 • De huishoudinkomenstoets voor bijstandsuitkeringen wordt teruggedraaid. 
 • De bezuiniging op de griffierechten wordt teruggedraaid. 
 • De bezuiniging op palliatieve zorg wordt teruggedraaid. 
 • De bezuiniging door de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg in te voeren wordt teruggedraaid. 
 • De bezuiniging op het openbaar vervoer van 100 miljoen wordt teruggedraaid

In totaal wordt voor 1 miljard euro aan bezuinigingen uit de oorspronkelijke 18 miljard teruggedraaid.

5 reacties op dit bericht

Ik denk dat ik heel wat kan besparen bij de formulierprocessen.
Ga naar www.visioned.nl

reactie door ed boon op vrijdag 4 mei @ 20:49 uur

Wat is bezuiniging?
Volgens mij is dat een stapje terug doen. Het is het zelfde als uw huishoud budget aanpassen, als u honderd euro te besteden heeft, moet u er geen twee honderd uitgeven!
Doet u dit wel dan heeft u een groot probleem.
Bezuiniging is niet het verhogen van de inkomsten maar het drukken van de uitgaven. Verhogen van de inkomsten is slechts een uitstel van het probleem en zal op termijn geen oplossing bieden.
Het ligt politiek misschien wat moeilijk maar wij zullen toch echt keuzes moeten maken tussen een kaartje voor de schouwburg , ontwikkelings hulp of een sluitend huishouden.

reactie door edgar vlemminx op vrijdag 4 mei @ 22:03 uur

Net als velen ben ik blij dat er überhaupt "iets" ging gebeuren.

Maar die hele situatie met het eigenrisico voor WW is naar mijn mening funest voor het MKB en de arbeidsmarkt. Met name voor de jeugdwerkloosheid.

MKB Nederland refereert aan de commissie Bakker. Fijn, maar het rapport van de commissie Bakker dateert uit 2008 en dat is dus ruim vier jaar geleden! Een compleet andere wereld lijkt mij zo....

Veel ondernemers voeren een dagelijkse strijd om het hoofd boven water te houden. Je hebt alle tijd en beide handen nodig om je te focussen op je core business. Nu krijgen we het eigenrisico op WW er ook weer bij? Studieverplichting? Kap nou eens even lekker joh, met die onzin allemaal!

De risico's om nieuw personeel aan te nemen stapelen zich maar op!

En heeft iemand een idee hoe dit gaat uitgevoerd gaat worden? Een werknemer bouwt zijn WW rechten namelijk bij meerdere werkgevers op... stel een werknemer gaat bij mij weg omdat hij een andere baan krijgt aangeboden, vervolgens komt hij bij z'n nieuwe werkgever niet door de proeftijd? En dan?

Andersom natuurlijk net zo... ik neem iemand aan en die komt niet door zijn proeftijd... maar hij heeft daarvoor wel zes jaar bij een andere werkgever gewerkt... moet ik hem dan zes maanden WW gaan betalen? Of is de oude werkgever weer verantwoordelijk? Onmogelijke situatie lijkt me zo!

Ik ben eigenaar van een callcenter, wij hebben doorgaans 200 man op de loonlijst (veelal partime). Gezien de aard van het werk is het verloop altijd hoog. Rustig 10 a 15% per maand... voor ons zou dit WW risico dus killing kunnen zijn. Ik maak me hier hele grote zorgen over!

Uitzendkrachten zullen onbetaalbaar worden? Payroll services idem...

Komop MKB Nederland, dit is echt onacceptabel! Ik kan deze risico's niet afdekken, vanwege de crisis staan de marge's enorm onder druk...

reactie door bezorgde ondernemer op vrijdag 4 mei @ 22:18 uur

Hoe is het mogelijk dat het MKB zich kan vinden in het huidige wandelgang-akkoord van de vijf partijen. Je behoeft geen economie te hebben gestudeerd om te beseffen dat de voorgestelde accijnsverhoging van 19 naar 21 procent de (reeds belabberde) koopkracht nog eens diep zal aantasten.Vooral de detailhandel heeft het op dit moment al zeer zwaar en deze voorgenomen maatregel gaat vooral de grote massa in de lagere inkomens diep treffen.

reactie door j. snel op zondag 6 mei @ 22:46 uur

De oplossing voor mij (kleine MKB met 6 man personeel) is simpel. Ik neem geen personeel meer aan............. De risicos (ziekte, ww etc etc etc) en de kosten zijn te hoog geworden. Dan maar inhuren of iets dergelijks.

reactie door hwouda op maandag 14 mei @ 9:52 uur

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Lobbyresultaat 2014 en inzet 2015

Lobbyresultaat 2014 en inzet 2015

Wat hebben wij voor u bereikt in 2014? Waar gaan wij ons dit jaar voor inzetten? Lees het hier. 

Voorzitter Michaël van Straalen

Voorzitter Michaël van Straalen

Michaël van Straalen is de voorzitter van MKB-Nederland.
Lees meer over wie Van Straalen is en over zijn dagelijkse bezigheden op zijn persoonlijke pagina.