sluit dit venster Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Ondernemer: laat uw mening horen!
MKB-Nederland organiseert voor de vierde keer de verkiezing voor de MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland. Deze verkiezing moet gemeenten stimuleren zich meer in te spannen voor ondernemers. Want ondernemers zijn van groot belang voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

'Blij met politieke bijval terugdringen werkgeverslasten'

01 december 2015
'Blij met politieke bijval terugdringen werkgeverslasten'

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de politieke bijval groeit voor het terugdringen van werkgeverslasten bij ziekte. Deze lasten zijn op dit moment nog een rem op het aannemen van personeel en het groeien van een onderneming. De ondernemersorganisaties vinden het voorstel van het CDA om loondoorbetaling te verkorten naar acht weken interessant. Wel wijzen MKB-Nederland en VNO-NCW erop dat dit zo moet worden ingericht dat dit niet tot meer verzuim leidt of stijging van de collectieve lasten.

De ondernemersorganisaties zijn positief over het voorstel van CDA-fractieleider Sybrand Buma en Tweede Kamerlid Pieter Heerma. Zij zien in dat de last van loondoorbetaling flink verminderd moet worden, net zoals de hinder van de re-integratie inspanningen die werkgevers moeten verrichten. Als deze lasten lager worden, kunnen werkgevers weer makkelijker personeel aannemen en daarmee groeien. Wel is nadere uitwerking van het plan nodig om de lagere kosten en verminderde re-integratielast ook daadwerkelijk te realiseren, aldus de ondernemersorganisaties.

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Volg MKB-Nederland op Twitter

Voorzitter Michaël van Straalen

Voorzitter Michaël van Straalen

Michaël van Straalen is de voorzitter van MKB-Nederland.
Lees meer over wie Van Straalen is en over zijn dagelijkse bezigheden op zijn persoonlijke pagina.