MKB NederlandMKB Nederland

‘Schippers jaagt werkgevers op kosten’

17 april 2014
‘Schippers jaagt werkgevers op kosten’

MKB-Nederland en VNO-NCW roepen de Tweede Kamer op niet in te stemmen met de wijziging die minister Schippers van Volksgezondheid wil op het wetsvoorstel voor de maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO). Schippers wil de kosten die werkgevers erbij krijgen door de wetswijziging tijdelijk compenseren, maar dat vinden de ondernemersorganisaties onvoldoende.

Een deel van de langdurige zorg die nu via de AWBZ wordt gefinancierd, wordt in de plannen van Schippers overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Dat leidt tot een automatische verhoging van de werkgeverspremie voor de ziektekosten. De ondernemersorganisaties verwachten dat voor enkele miljarden aan extra aanspraken via de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt verzekerd. Aanspraken die voorheen door burgers via de AWBZ-premie werden betaald. De Zvw wordt echter voor de helft gefinancierd via een werkgeverspremie. Een verdere premiestijging laat de loonkosten stijgen en dat maakt het aannemen van personeel minder interessant.

Minister Schippers wil die extra premie tijdelijk compenseren, maar die bijdrage wordt elk jaar verminderd tot uiteindelijk nul in 2019. Volgens de ondernemersorganisaties is dat onvoldoende omdat uiteindelijk de kosten alsnog bij de werkgevers komen. MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat het kabinet een structurele lastendekkende bijdrage voor die langdurige zorg moet geven. Zij stellen namelijk dat werkgevers de kosten niet kunnen beïnvloeden. Beide organisaties zijn niet tegen hervormingen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

European Outlook

European Outlook

European Outlook is de Engelstalige opvolger van Rondje Europa. MKB-Nederland en VNO-NCW presenteren hierin hun visie op relevante Europese kwesties.
'Europe: vital to Dutch companies', geeft een opsomming van de belangrijkste punten die in 2014 in Brussel op de agenda komen, met daarbij onze commentaren.

Resultaat 2013 inzet 2014

Resultaat 2013 inzet 2014

Bekijk hier wat MKB-Nederland in 2013 heeft bereikt en onze doelen voor dit jaar.