sluit dit venster Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland.
Samen werken we aan een kansrijk ondernemersklimaat.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

'Oppassen voor neveneffecten bij aanpak schijnconstructies'

01 maart 2015
'Oppassen voor neveneffecten bij aanpak schijnconstructies'

Met de Wet Aanpak Schijnconstructies wil minister Asscher dat er vanaf 1 juli een einde komt aan schrijnende incidenten als uitbuiting van arbeidsmigranten. Net als een brede Kamermeerderheid steunen MKB-Nederland en VNO-NCW dit plan, dat voortvloeit uit het sociaal akkoord. Zij waarschuwen echter wel voor onbedoelde neveneffecten van de wet.

Fatsoenlijke werkgevers

De wet van Asscher moet uitbuiting van buitenlandse werknemers (vaak afkomstig uit Midden- en Oost-Europa) voorkomen. Het gaat om werknemers die minder dan het minimumloon of het cao-loon betaald krijgen. De wet beschermt tegelijkertijd ook de fatsoenlijke werkgevers, die zich wel netjes aan de regels houden, tegen oneerlijke concurrentie. En dat betreft de overgrote meerderheid van de werkgevers, benadrukken MKB-Nederland en VNO-NCW.

Onbedoelde neveneffecten 
MKB-Nederland en VNO-NCW waarschuwen, net als Tweede Kamerlid Anne Mulder, voor mogelijk onbedoelde neveneffecten. Het is nu nog wettelijk toegestaan dat werkgevers kosten voor huisvesting en zorgverzekering inhouden op het loon. Maar malafide werkgevers houden ook loon in voor andere ongeoorloofde zaken, zoals maaltijden. 
Van dit soort praktijken wil de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid af. Hij verbiedt daarom de looninhouding, als blijkt dat werknemers minder dan het minimumloon wordt uitbetaald. Asscher wil dat de werkgever de zorgpremie voortaan inhoudt van het vakantiegeld, zodat het nettominimumloon dan onaangetast blijft. Maar de huren zijn daarvoor te hoog. Het gevaar bestaat dat huisvesting van deze arbeidsmigranten onder slechte omstandigheden gebeurt. Of dat zij onverzekerd zijn. 

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Vertrouwenslijn Afpersing: 0622 962 771

Vertrouwenslijn Afpersing:               0622 962 771

Bent u afgeperst? Bel de Vertrouwenslijn Afpersing 0622 962 771.

En verspreid het nummer aan collega-ondernemers via Twitter, e-mail of per woord.

Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland. Lees hier meer