MKB NederlandMKB Nederland

Ingrijpend akkoord verdeelt pijn

25 mei 2012
Ingrijpend akkoord verdeelt pijn

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het vandaag gepubliceerde ‘Lenteakkoord’ van VVD, CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks ingrijpend, maar herhalen dat van groot belang is dat het akkoord de financiële stabiliteit van Nederland veilig stelt en bijdraagt aan het herstel van ons internationale imago. Dat is voor een open economie als de Nederlandse van zeer groot belang, aldus de ondernemingsorganisaties.

Gevolgen akkoord
Positief vinden MKB-Nederland en VNO-NCW dat er hervormingen worden doorgevoerd op het gebied van de woningmarkt, pensioenen en de arbeidsmarkt, al ontbreken van dat laatste nog details. De pijn van het akkoord wordt verdeeld, waarbij ook de ondernemers hun aandeel leveren.
De beide organisaties buigen zich over de gevolgen van onderdelen van het akkoord (onder meer reiskostenregeling, invoeringsdatum hogere btw, aanpassingen ontslagrecht en eigen risicoperiode WW). Zij willen kijken of daar aanpassingen of alternatieven mogelijk zijn.

Nieuwe opzet ontslagrecht
De nieuwe opzet van het ontslagrecht en de invoering van een eigen risicoperiode in de WW moeten er echt toe leiden dat alle ondernemingen er voordeel van hebben, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. De ondernemingsorganisaties betreuren dat het pensioenakkoord dat zij met de vakbonden hebben afgesloten niet in zijn geheel is overgenomen.
Voor een totale beoordeling zijn overigens nog wel de doorrekeningen van het CPB nodig, die nog enkele weken op zich laten wachten.

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Ondernemerskredietdesk

Ondernemerskredietdesk

Informatie en ondersteuning voor ondernemers met vragen over financiering.

Zwartboek Wet Markt en Overheid

Zwartboek Wet Markt en Overheid

MKB-Nederland en VNO-NCW maken een zwartboek met praktijkvoorbeelden waaruit heel duidelijk blijkt dat de Wet Markt en Overheid in zijn huidige vorm tekort schiet. Voor dit zwartboek zijn wij op zoek naar voorbeelden van ondernemers. Lees hier meer.