sluit dit venster Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland.
Samen werken we aan een kansrijk ondernemersklimaat.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

Ingrijpend akkoord verdeelt pijn

25 mei 2012
Ingrijpend akkoord verdeelt pijn

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het vandaag gepubliceerde ‘Lenteakkoord’ van VVD, CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks ingrijpend, maar herhalen dat van groot belang is dat het akkoord de financiële stabiliteit van Nederland veilig stelt en bijdraagt aan het herstel van ons internationale imago. Dat is voor een open economie als de Nederlandse van zeer groot belang, aldus de ondernemingsorganisaties.

Gevolgen akkoord
Positief vinden MKB-Nederland en VNO-NCW dat er hervormingen worden doorgevoerd op het gebied van de woningmarkt, pensioenen en de arbeidsmarkt, al ontbreken van dat laatste nog details. De pijn van het akkoord wordt verdeeld, waarbij ook de ondernemers hun aandeel leveren.
De beide organisaties buigen zich over de gevolgen van onderdelen van het akkoord (onder meer reiskostenregeling, invoeringsdatum hogere btw, aanpassingen ontslagrecht en eigen risicoperiode WW). Zij willen kijken of daar aanpassingen of alternatieven mogelijk zijn.

Nieuwe opzet ontslagrecht
De nieuwe opzet van het ontslagrecht en de invoering van een eigen risicoperiode in de WW moeten er echt toe leiden dat alle ondernemingen er voordeel van hebben, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. De ondernemingsorganisaties betreuren dat het pensioenakkoord dat zij met de vakbonden hebben afgesloten niet in zijn geheel is overgenomen.
Voor een totale beoordeling zijn overigens nog wel de doorrekeningen van het CPB nodig, die nog enkele weken op zich laten wachten.

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Lobbyresultaat 2014 en inzet 2015

Lobbyresultaat 2014 en inzet 2015

Wat hebben wij voor u bereikt in 2014? Waar gaan wij ons dit jaar voor inzetten? Lees het hier. 

Wetenschapsagenda

Wetenschapsagenda

Welke wetenschapsvragen dragen bij aan het concurrerend vermogen van Nederland? Waar dient de wetenschap zich op te richten voor nieuwe economische kansen. Hoe verhoudt dit zich tot maatschappelijke uitdagingen? Met uw inbreng tijdens de conferentie Science-for-Competitiveness helpt u antwoorden op die vragen te vinden.