sluit dit venster Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland.
Samen werken we aan een kansrijk ondernemersklimaat.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

Vraagsturing goed voor ‘een leven lang leren’

31 oktober 2014
Vraagsturing goed voor ‘een leven lang leren’

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met de plannen van het kabinet rond ‘een leven lang leren’, zoals verwoord in de “leven lang leren” brief van 31 oktober. De plannen zijn een goed vervolg op het rapport van de commissie Rinnooy Kan, die concludeerde dat het volwassenonderwijs onvoldoende flexibel en vraaggericht is en daardoor niet aantrekkelijk.

Met experimenten vraagfinanciering wordt een eerste stap gezet naar een meer vraaggestuurd en flexibel hoger onderwijsaanbod. Er wordt geëxperimenteerd met vraagfinanciering en zo komen er pilots flexibilisering in het hoger onderwijs voor volwassenen. Dat is positief.

Aparte aandacht behoeft een goede mogelijkheid tot het verzilveren met vrijstellingen van relevante eerder verworven kennis en kunde. De mogelijkheden daartoe moeten groter en beter worden. Het daartoe in te richten steunpunt validering zou de voorlichting en stimulering hiervan voor HBO, MBO, regulier- en volwassenenonderwijs moeten bundelen.

De analyse van het rapport Rinnooy Kan legt de problemen in het huidige stelsel goed bloot en onderstreept de urgentie van een flexibeler aanbod dat voorziet in de behoefte van de arbeidsmarkt. De werkgeversorganisaties pleiten daarom wel voor een spoedige uitvoering van de voorgestelde pilots flexibilisering en experimenten vraagfinanciering. Een liefst even snelle invoering van het collegegeldkrediet voor volwassen hoort daarbij. Dat doet recht aan het belang en de urgentie van ‘een leven lang leren’.

Zie ook: Bedrijfsleven hoopvol over experimenten deeltijd hoger onderwijs
Zie ook: Kabinet grijpt in bij Leven lang Leren

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Resultaat 2013 inzet 2014

Resultaat 2013 inzet 2014

Bekijk hier wat MKB-Nederland in 2013 heeft bereikt en onze doelen voor dit jaar.

Volg MKB-Nederland op Twitter