sluit dit venster Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland.
Samen werken we aan een kansrijk ondernemersklimaat.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

Wet markt en overheid zet rem op oneerlijke concurrentie door overheden

04 juli 2012
Wet markt en overheid zet rem op oneerlijke concurrentie door overheden

MKB-Nederland en VNO-NCW storen zich al jarenlang aan overheden die op oneerlijke wijze concurreren met de markt wanneer zij commerciële activiteiten ondernemen. Met de wet markt en overheid die 1 juli in werking is getreden, is het mogelijk voor het bedrijfsleven zich hier tegen te verzetten. Met deze wet is een lang bestaand manco in het mededingingstoezicht eindelijk voor een belangrijk deel opgelost. Actieve monitoring van de uitwerking van deze wet in de praktijk blijft nog wel geboden.

Concurrentievervalsing
Veel ondernemers worden er in de praktijk mee geconfronteerd dat overheden zich gaan gedragen als ondernemers en daarbij belastinggeld gebruiken om die activiteiten dusdanig te subsidiëren dat er concurrentievervalsing ontstaat. Veel bedrijven, zoals horecabedrijven, videotheken, fitnesscentra, jachthavens, groenvoorzieners en fotografen worden hierdoor door de overheid van de markt gedrukt. De nieuwe wet stelt gedragsregels in, zorgt ervoor dat de NMa bij oneerlijke concurrentie kan ingrijpen en biedt handvatten voor het afdwingen van het naleven van de regels via de rechter. Overheden zullen hun kosten integraal moeten doorberekenen in de verkoopprijs, mogen hun eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen en mogen gegevens waarover ze beschikken niet hergebruiken voor economische activiteiten.

Gelijke monniken, gelijke kappen
Deze wet maakt duidelijk dat ook voor de overheid geldt ‘gelijke monniken, gelijke kappen’: overheden, zoals het rijk, provincies, gemeenten, maar ook ZBO’s, die zich als ondernemer willen gedragen, zullen zich aan dezelfde regels moeten houden als een ondernemer. Ondernemers kunnen een klacht indienen bij de betreffende overheid of de NMa. De NMa kan bij het overtreden van de wet een last onder dwangsom opleggen.

Stap voorwaarts
MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat hiermee een belangrijke stap voorwaarts is gezet, al is de wet op een aantal onderdelen niet geheel optimaal. Een overheid die zelf mag bepalen of een activiteit geschaard moet worden onder algemeen belang en zodoende zich niet hoeft te houden aan de wet, is als een slager die zijn eigen vlees keurt. MKB-Nederland en VNO-NCW zullen dit nauwlettend in de gaten houden.

1 reacties op dit bericht

Oneerlijke concurrentie... hoe zit het dan met de sligro..ik heb zelf een foodspeciaalzaak en zou graag ook mijn behang willen inkopen voor inkoopsprijs maar dat kan niet eten de laatste jaren wel voor iedereen beschikbaar..passen check bij entree is farce. ik zou graag een lans willen werpen over de toegankelijkheid van dit soort groothandelsbedrijven

reactie door paul op woensdag 4 juli @ 11:50 uur

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

NL Exporteert

NL Exporteert

De app NL Exporteert biedt snel en eenvoudig actuele land specifieke informatie en geeft toegang tot lokale netwerken en adviezen. Hiermee is ‘NL exporteert’ letterlijk de wegwijzer voor ondernemers op buitenlandse markten. Te downloaden in de App Store en Google Play.

Volg MKB-Nederland op Twitter