sluit dit venster Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Ondernemer: laat uw mening horen!
MKB-Nederland organiseert voor de vierde keer de verkiezing voor de MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland. Deze verkiezing moet gemeenten stimuleren zich meer in te spannen voor ondernemers. Want ondernemers zijn van groot belang voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

Overheid moet schouders zetten onder duurzaam inkopen

13 juli 2012
Overheid moet schouders zetten onder duurzaam inkopen

Overheden zetten nog weinig tastbare stappen op het gebied van duurzaam inkopen, zo stellen NEVI, MVO Nederland, De Groene Zaak, MKB-Nederland en VNO-NCW. Een jaar na het uitbrengen van het Advies Duurzaam Inkopen, gericht aan Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, stagneert de uitwerking in de praktijk. In een brief aan Staatssecretaris Atsma roepen de opstellers dan ook op de aanpak te versterken met een aantal concrete maatregelen.

Zowel het Kabinet als de Kamer hebben het Advies omarmd, maar in de praktijk neemt de nieuwe aanpak nog geen grote vlucht. Veel overheden lijken ermee onbekend of nog steeds te denken dat het duurder is. Of de noodzakelijke kennis en kunde om duurzaam in te kopen ontbreekt. Op deze manier wordt het streven – dat duurzaam inkopen na 2014 op eigen benen kan staan – niet gehaald.

Stimulans voor innovatie
In de brief onderstrepen de vijf partijen dat inkopen op basis van de prijs voor de gehele levensduur (in plaats van laagste aanschafprijs) tot kostenefficiëntie voor overheden leidt en innovatie bij ondernemers stimuleert. Alleen al het Rijk kent 70.000 leveranciers bijvoorbeeld. De vijf partijen pleiten voor een intensivering en concretisering langs de volgende lijnen:

  1. Creëer breed bestuurlijk draagvlak voor duurzaam inkopen (volgens de nieuwe aanpak) bij alle overheden en geef zelf het goede voorbeeld.
  2. Maak als Rijk dan duidelijk welke duurzaamheidsdoelen als uitgangspunt gelden. Andere overheden kunnen dat vertalen naar de eigen inkoopbehoefte en ondernemers kunnen daar investeringen op afstemmen.
  3. Zorg voor een heldere en samenhangende strategie en implementatie- en uitvoeringsagenda: Hieraan moeten concrete doelen en deadlines worden verbonden.
  4. Realiseer zo spoedig mogelijk één loket voor (duurzaam) inkopen met een duidelijke toewijzing van taken en verantwoordelijkheden.

Strategisch economisch instrument voor toekomst
Volgens de betrokken partijen wordt ook in de concept verkiezingsprogramma’s het potentieel van duurzaam inkopen door de overheid nog onvoldoende herkend. Zij wijzen erop dat de jaarlijkse inkoopomzet van de overheid ongeveer 60 miljard euro bedraagt. Het is dus zeer effectief om juist voor deze uitgaven ‘duurzaam’ de maatstaf te maken en ze gestructureerd in te zetten als strategisch economisch instrument voor verduurzaming.

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Volg MKB-Nederland op Twitter

Prinsjesdag 2015

Prinsjesdag 2015

Een terugblik op de derde dinsdag van september in woord én beeld. Inclusief nieuwsbriefspecial met belangrijkste maatregelen voor het bedrijfsleven.