sluit dit venster Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland.
Samen werken we aan een kansrijk ondernemersklimaat.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

COEN-enquête: ondernemers zien nog geen verbetering

20 februari 2013
COEN-enquête: ondernemers zien nog geen verbetering

Ondernemers zijn niet positief over de omzetverwachting voor het eerste kwartaal van 2013. Een derde verwacht minder omzet te behalen dan in het vierde kwartaal van 2012. Ook verwacht een derde van de ondernemers dat de werkgelegenheid verder zal afnemen. De aanhoudende laagconjunctuur zet druk op de winstgevendheid. Zo’n 30 procent van de ondernemers denkt dit jaar minder investeringen te doen dan vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Een op de drie ondernemers denkt dat zijn omzet zal dalen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012. 14 procent verwacht een omzetstijging in het eerste kwartaal van 2013. Ondernemers die zaken doen met het buitenland zijn aanmerkelijk positiever over hun omzet en orderpositie. Desalniettemin verwachten meer ondernemers een lagere omzet uit export dan in het vierde kwartaal van 2012.

Slechts 5 procent van de ondernemers verwacht een verbetering van het economisch klimaat. Een derde verwacht een verslechtering. Daarmee zijn de ondernemers iets positiever gestemd over het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2013 in vergelijking met vorig kwartaal.

De werkgelegenheid is in het vierde kwartaal van vorig jaar harder gedaald dan ondernemers hadden verwacht. Circa een derde van de bedrijven heeft minder personeel in dienst dan vorig kwartaal. Ook voor het eerste kwartaal verwacht een kwart van de ondernemers dat de werkgelegenheid in hun bedrijf zal afnemen. Slechts 8 procent geeft aan meer personeel aan te nemen.

De aanhoudende laagconjunctuur leidt al zeven kwartalen tot een afkalvend rendement. Een derde van de bedrijven meldt een verslechtering van de winstgevendheid. Als gevolg van de lage bezettingsgraad (mate waarin de productiecapaciteit wordt gebruikt) zullen minder investeringen gedaan worden. Een derde van de ondernemingen verwacht dit jaar minder te investeren dan vorig jaar.

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van de Kamers van Koophandel, MKB-Nederland, VNO-NCW, Centraal Bureau voor de Statistiek en Economisch Instituut voor de Bouw. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak.

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Vertrouwenslijn Afpersing: 0622 962 771

Vertrouwenslijn Afpersing:               0622 962 771

Bent u afgeperst? Bel de Vertrouwenslijn Afpersing 0622 962 771.

En verspreid het nummer aan collega-ondernemers via Twitter, e-mail of per woord.

Voorzitter Michaël van Straalen

Voorzitter Michaël van Straalen

Michaël van Straalen is de voorzitter van MKB-Nederland.
Lees meer over wie Van Straalen is en over zijn dagelijkse bezigheden op zijn persoonlijke pagina.