sluit dit venster Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Ondernemer: laat uw mening horen!
MKB-Nederland organiseert voor de vierde keer de verkiezing voor de MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland. Deze verkiezing moet gemeenten stimuleren zich meer in te spannen voor ondernemers. Want ondernemers zijn van groot belang voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

COEN-enquête: ondernemers zien nog geen verbetering

20 februari 2013
COEN-enquête: ondernemers zien nog geen verbetering

Ondernemers zijn niet positief over de omzetverwachting voor het eerste kwartaal van 2013. Een derde verwacht minder omzet te behalen dan in het vierde kwartaal van 2012. Ook verwacht een derde van de ondernemers dat de werkgelegenheid verder zal afnemen. De aanhoudende laagconjunctuur zet druk op de winstgevendheid. Zo’n 30 procent van de ondernemers denkt dit jaar minder investeringen te doen dan vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Een op de drie ondernemers denkt dat zijn omzet zal dalen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012. 14 procent verwacht een omzetstijging in het eerste kwartaal van 2013. Ondernemers die zaken doen met het buitenland zijn aanmerkelijk positiever over hun omzet en orderpositie. Desalniettemin verwachten meer ondernemers een lagere omzet uit export dan in het vierde kwartaal van 2012.

Slechts 5 procent van de ondernemers verwacht een verbetering van het economisch klimaat. Een derde verwacht een verslechtering. Daarmee zijn de ondernemers iets positiever gestemd over het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2013 in vergelijking met vorig kwartaal.

De werkgelegenheid is in het vierde kwartaal van vorig jaar harder gedaald dan ondernemers hadden verwacht. Circa een derde van de bedrijven heeft minder personeel in dienst dan vorig kwartaal. Ook voor het eerste kwartaal verwacht een kwart van de ondernemers dat de werkgelegenheid in hun bedrijf zal afnemen. Slechts 8 procent geeft aan meer personeel aan te nemen.

De aanhoudende laagconjunctuur leidt al zeven kwartalen tot een afkalvend rendement. Een derde van de bedrijven meldt een verslechtering van de winstgevendheid. Als gevolg van de lage bezettingsgraad (mate waarin de productiecapaciteit wordt gebruikt) zullen minder investeringen gedaan worden. Een derde van de ondernemingen verwacht dit jaar minder te investeren dan vorig jaar.

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van de Kamers van Koophandel, MKB-Nederland, VNO-NCW, Centraal Bureau voor de Statistiek en Economisch Instituut voor de Bouw. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak.

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Eerste Hulp bij Innovatie

Eerste Hulp bij Innovatie

Innovatieve ondernemingen zijn winstgevender dan andere bedrijven. Als ondernemer moet je daarom blijven vernieuwen om te kunnen concurreren en groeien. Het boek Eerste Hulp bij Innovatie helpt je daarbij.

Prinsjesdag 2015

Prinsjesdag 2015

Een terugblik op de derde dinsdag van september in woord én beeld. Inclusief nieuwsbriefspecial met belangrijkste maatregelen voor het bedrijfsleven.