MKB zeelandMKB zeeland

Projecten MKB-Zeeland

Naast uw belangenbehartiging realiseert MKB-Zeeland concrete projecten waar u als ondernemer uw voordeel mee kunt doen.

Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B)

MKB-Nederland is sinds 1 augustus 2005 uitvoerder van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B). MKB wil bereiken dat in de periode 2005-2009 tweehonderdvijfentwintig bedrijventerreinen het KVO-B-certificaat hebben behaald. Voor vragen en advies over het project Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen is een speciaal team aangesteld. Dit team bestaat uit procesbegeleiders die bedrijventerreinen (kosteloos) met raad en daad bijstaan en het proces naar certificering kunnen begeleiden. Dit alles met het doel de veiligheid op de bedrijventerreinen te vergroten. Klik hier voor meer informatie.

Grenswijzer

De Unie voor Zelfstandige Ondernemers in Vlaanderen (UNIZO) werkt samen met MKB-Nederland aan het project ‘Grenswijzer’. Met dit project willen MKB en UNIZO op actieve wijze grensoverschrijdend ondernemen stimuleren en de positie van kleine ondernemingen versterken binnen de regio’s Oost en West Vlaanderen en de provincie Zeeland.

Misbruik naam MKB-Nederland

Misbruik naam MKB-Nederland

Wees alert op zogenaamde facturen en aanbiedingen namens MKB-Nederland.
Helaas worden de term 'MKB' en een variant op ons logo regelmatig ge(mis-)bruikt voor bewuste misleiding van ondernemers. Kijk hier voor vragen en meldingen over fraude.

Misbruik naam MKB-Nederland

Misbruik naam MKB-Nederland

Wees alert op zogenaamde facturen en aanbiedingen namens MKB-Nederland.
Helaas worden de term 'MKB' en een variant op ons logo regelmatig ge(mis-)bruikt voor bewuste misleiding van ondernemers. Kijk hier voor vragen en meldingen over fraude.