MKB brabantMKB brabant

MKB-Brabant sterk in de regio!

MKB Brabant geeft invulling aan oplossen arbeidsmarktproblemen

10 november 2011
MKB Brabant geeft invulling aan oplossen arbeidsmarktproblemen

MKB Brabant pakt de handschoen op om problemen op de arbeidsmarkt in de provincie aan te pakken. Tijdens het Ondernemerscongres Zuidoost Brabant vandaag roept voorzitter Peter Feijtel gemeenten op meer met het midden- en kleinbedrijf samen te werken. Ook is de mkb-organisatie verregaand in gesprek met een grote uitzendorganisatie. Het uiteindelijke doel is een regionale arbeidsmarkt die flexibeler is ingericht, en conjuncturele schommelingen beter opvangt.

De arbeidsmarkt van Zuidoost Brabant vaart traditioneel sterk mee op de golven van de economie. Gaat het goed, dan ligt het werk en daarmee de banen voor het oprapen. In mindere tijden wordt dat echter ook gevoeld. Combineer dat met een vergrijzende arbeidsmarkt en de inkrimpingen bij Defensie - een van de grootste werkgevers in Brabant – dan is het duidelijk dat directe actie nodig is. MKB-Brabantvoorzitter Peter Feijtel neemt hierin het voortouw voor de kleine en middelgrote ondernemers.

Feijtel: “MKB Brabant is er voor de collectieve belangenbehartiging. We roepen gemeenten op om samen met ons structuren op te zetten om werkzoekenden en kleine en middelgrote bedrijven aan elkaar te koppelen. Bij Defensie bijvoorbeeld vallen ontslagen, hier in Oirschot. Deze medewerkers en hun kennis kunnen we in de regio goed gebruiken. Maar, daarvoor is scholing en begeleiding nodig. MKB Brabant is daarom het gesprek aangegaan met een grote uitzendorganisatie. Samen willen we hier concreet invulling aan geven”.

MKB Brabant neemt de handschoen op, maar kan niet alle problemen oplossen. De arbeidsmarkt moet in beweging komen en hiervoor zijn landelijke antwoorden nodig. De vergrijzing bedreigt als een tikkende tijdbom de continuïteit van het mkb. Ondertussen blijven echte hervormingen uit. Zo wil het kabinet niet tornen aan het ontslagrecht. Integendeel: de regering heeft juist plannen om de bestaande flexibiliteit verder aan te tasten.

Landelijk voorzitter van MKB-Nederland Hans Biesheuvel vroeg tijdens het congres daarom om een Nationale Agenda die antwoord geeft op de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt van deze tijd. Een Agenda die gaat over kansen en mogelijkheden van ondernemers, maar ook van werknemers. Daarbij gaat het over zeggenschap, slim werken, nieuwe vormen van flexwerken en, heel belangrijk: hoogwaardig vakonderwijs.

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

MKB in de regio

Region Map

Maak hieronder uw keuze voor een MKB kantoor in uw regio.