MKB middenMKB midden

Gunstige energieleningen voor MKB-ondernemers in Overijssel

07 mei 2012
Gunstige energieleningen voor MKB-ondernemers in Overijssel

MKB ondernemers in Overijssel wordt vanaf 16 april 2012 de mogelijkheid geboden om een MKB Energielening aan te vragen met een rente, die beduidend lager ligt dan de marktrente. De lening staat open voor investeringen die op de EIA lijst staan (zie 1.2).

Het betreft een annuïteitenlening, die verleend wordt voor een leenbedrag tussen € 10.000 - € 100.000 (en voor max. 75% van de investering). Het leningenplafond is 4 miljoen, 2 miljoen wordt vanaf nu beschikbaar gesteld en 2 miljoen komt in januari 2013 los. De MKB energielening stopt in december 2013 of zoveel eerder als het plafond bereikt is.

MKB energiescan en geld-terug-actie blijven openstaan voor de MKB-onderneming. Voor slechts 200 euro kan een professionele energiescan aangevraagd worden. Zodra maatregelen uit deze energiescan worden doorgevoerd, kan aanspraak gemaakt worden op de provinciale geld-terug-actie.

Lening aanvragen
Op de website van de provincie Overijssel is het aanvraagformulier down te loaden. Het subsidieloket van de provincie beoordeelt of de aanvraag in aanmerking komt voor een lening. Na deze beoordeling volgt een technische toets door een extern bureau. Indien de investering inhoudelijk akkoord is, volgt informatie om een MKB Energielening aan te vragen bij de SVn. SVn zorgt voor een kredietwaardigheidtoets en doet u een offerte voor de lening.

1.1. Specificaties voor aanvraag lening
• De aanvraag heeft betrekking op een pand in Overijssel. Elke onderneming die belastingplichtig is voor inkomsten- of vennootschapbelasting kan een aanvraag indienen. Dit betekent ook VOF’s, eenmanszaken en maatschappen. Sportverenigingen, eigenaren van dorpshuizen en kerken kunnen hiervan ook gebruik maken.
• De MKB Energieleningen zijn ook toegankelijk voor bedrijven met een hoog energiegebruik, dit in tegenstelling tot de geld-terug-actie. Deze laatste is alleen toegankelijk voor ondernemingen met een gebruik lager dan 200.000 kWh of 75.000 m3 gas.
• Voor energiebesparende maatregelen in het pand dient de aanvrager eigenaar van het pand te zijn.
• Aanvrager energiebesparende maatregelen voor processen kan ook de huurder van het pand zijn.
• Looptijd van de lening is standaard 5 jaar, dit komt overeen met de financiële afschrijvingstermijn.
• Rente 3% lager dan 5 jaar marktrente van SVn met minimum van 1,5%. Deze wordt wekelijks gepubliceerd.

1.2 EIA lijst investeringen in energiebesparing
Maatregelen die in aanmerking komen voor de MKB lening zijn:
• Energiebesparende maatregelen gebouwen,
• processen zoals deze er zijn voor verwarmen, koelen/vriezen, ventileren, isoleren/afschermen, verlichten, aandrijven (zoals een HR elektromotor), drogen/bevochtigen (zoals absorptie droger),
• energiehergebruik (zoals een systeem voor de benutting van afvalwarmte),
• beheer/regelen (zoals een energiezuinig afzuigsysteem),
• utilities (zoals warmtekracht installatie met zuigermotor) en HR pomp.

Links
www.energiescanoverijssel.nl
www.overijssel.nl/nieuweenergie/subsidieregeling

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Volg MKB-Nederland op Twitter