MKB zuidhollandMKB zuidholland

Open deuren voor jongeren uit de jeugdzorg

02 april 2012
Open deuren voor jongeren uit de jeugdzorg

Succesvolle afsluiting MKB-pilot Haaglanden Jeugdformaat, ROC Mondriaan, het Jeugd Interventie Team (JIT) van Bureau Jeugdzorg en MKB-Haaglanden hebben op donderdag 22 maart 2012 de MKB-pilot ‘Open deuren voor jongeren uit de jeugdzorg in Haaglanden’ succesvol afgesloten. Tijdens een werkconferentie bij Leren Doen in Den Haag werden de resultaten van de pilot gepresenteerd: van de 96 jongeren hebben we er 76 naar een vorm van onderwijs of werk begeleid. Ook werd de handreiking ‘Basishouding: de voorwaarde tot succes’ uitgereikt. Het streven is het MKB-project nu verder uit te breiden.

Het MKB-project is erop gericht jongeren die een link met de jeugdzorg hebben, te helpen bij langdurige participatie op school of werk. Dit doen de organisaties door de samenwerking te zoeken, met elkaar én met andere organisaties. Het hoofddoel is dat jongeren uit de jeugdzorg een duurzame positie op de arbeidsmarkt verwerven en behouden. In de pilotfase hebben we 76 van de 96 jongeren naar een vorm van onderwijs of werk begeleid.

Een van de punten die belangrijk bleek voor het slagen van het project, is een goede aansluiting van de hulpverlening bij de cliënt. Om jongeren goed te kunnen begeleiden, dienen coaches te werken vanuit houdingsaspecten. Daarom hebben we gezamenlijk de handreiking ‘Basishouding: de voorwaarde tot succes’ ontwikkeld, over de do’s en don’ts in de samenwerking en communicatie met jongeren.

Op basis van de resultaten uit de pilot werken de vier organisaties nu verder aan een toekomstaanpak voor jongeren en werkgevers. Ons streven is het ontwikkelen van duurzame samenwerkingsarrangementen tussen MKB, onderwijs en jeugdzorg.

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

MKB in de regio

Region Map

Maak hieronder uw keuze voor een MKB kantoor in uw regio.