MKB noordMKB noord

Project Focus op een zelfstandige toekomst

26 april 2011
Project Focus op een zelfstandige toekomst

U bent werkgever en op zoek naar een gemotiveerde werknemer. Heeft u er al wel eens aan gedacht dat u tegelijkertijd een jongere uit de jeugdzorg kan voorbereiden op een zelfstandige toekomst? Dat u deze jongere kan helpen aan een passende (leer)baan of stage in het mkb? Op deze pagina leggen wij u uit hoe het project ‘focus op een zelfstandige toekomst’ u als werkgever daarvoor kan stimuleren en daarbij kan helpen en begeleiden.

Doel
Gedurende het project krijgen jongeren in de jeugdzorg tussen de 16 en 23 jaar actieve begeleiding naar werk, mogelijk in combinatie met onderwijs. Ze worden door de jeugdhulpverleningsorganisaties Juvaid en Portalis, de deelnemende onderwijsinstellingen en andere partners in Noord geholpen bij een juiste beroeps- of opleidingskeuze en het zoeken van een passende (leer)baan. De begeleiding zal na plaatsing van de jongere nog geruime tijd doorlopen en gericht zijn op het behouden van werk. Voor meer praktische informatie over het project klikt u op de hieronderstaande link.
> infoblad 'Focus op een zelfstandige toekomst'

Achtergrondinformatie
Toenmalig ministerie van Jeugd en Gezin (J&G) en de voorzitters van MKB-Nederland en Jeugdzorg Nederland constateerden dat jongeren uit de jeugdzorg nog onvoldoende in staat zijn om een plek op de arbeidsmarkt te verwerven en te behouden (onderzoekrapport ‘Focus op een zelfstandige toekomst’, 2008). Maar deze jongeren zijn juist hard nodig op de arbeidsmarkt. Daarom is voor jongeren die niet volledig op eigen kracht economisch zelfstandig kunnen worden en blijven, adequate ondersteuning nodig om zich op de arbeidsmarkt te begeven. Deze ondersteuning moet ook de werkgever ontlasten. Tegelijkertijd moet de werkgever bereid zijn deze jongeren op te nemen in zijn/haar bedrijf.

Nieuwe aanpak
De huidige route naar de arbeidsmarkt werkt voor deze jongeren niet: de resultaten op dit vlak vallen tegen. Het roer moet om. De hierboven genoemde betrokken partijen willen daarom veel meer het vermogen en de wil van de jongere stimuleren en ontwikkelen om hem/haar een goed arbeidsmarktperspectief te geven. Dat is de insteek van het project ‘.

Om tot deze sluitende aanpak te komen, zijn vijf regiopilots van start gegaan: Noord Nederland (Het Poortje), Amsterdam (Altra en Spirit), Flevoland (LSG Rentray), Haaglanden (Jeugdformaat, JIT en ROC), Midden (De Hoenderloo Groep).


Contactpersonen
Sipko Biemold is de projectleider en contactpersoon voor bedrijven. Hij verzorgt de voorlichting van het project en informeert u graag over de mogelijkheden om als (leer) bedrijf een jongere uit de jeugdzorg weer perspectief op een goede toekomst te bieden. Ron van Gent is regiodirecteur MKB-Nederland Noord en betrokken bij de pilot vanuit de werkgevers.

Sipko Biemold T: 06 502 801 17
E: s.biemold@hetpoortje.nu

Ron van Gent T: 050 - 527 57 57
E: r.vangent@mkb.nl

Interessante websites:
www.mkbnoord.nl  
www.hetpoortje.nu  / www.juvaid.nu  / www.portalis.nu  
www.noorderpoort.nl
www.alfa-college.nl  
www.frieslandcollege.nl

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen

Gezocht! Concrete voorbeelden/ervaringen -goed & slecht- inzake duurzaam inkopen door overheden. Kijk hier voor meer informatie.

Ontmoet ons op Linkedin

Ontmoet ons op Linkedin

Volg ons op Linkedin en discussieer mee!

Wetenschapsagenda

Wetenschapsagenda

Welke wetenschapsvragen dragen bij aan het concurrerend vermogen van Nederland? Waar dient de wetenschap zich op te richten voor nieuwe economische kansen. Hoe verhoudt dit zich tot maatschappelijke uitdagingen? Met uw inbreng tijdens de conferentie Science-for-Competitiveness helpt u antwoorden op die vragen te vinden.

Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen

Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen

Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen. Waarom zijn de Staten en Waterschappen belangrijk voor het bedrijfsleven? Wat zijn de landelijke standpunten?