MKB noordMKB noord

MKB-Nederland op de bres voor mkb-vriendelijk lokaal aanbesteden

17 april 2012
MKB-Nederland op de bres voor mkb-vriendelijk lokaal aanbesteden

MKB-Nederland daagt colleges van burgemeester en wethouders uit het aanbestedings- en inkoopbeleid mkb-vriendelijker te maken. Na twintig jaar lobby wordt volgend jaar een nieuwe Aanbestedingswet van kracht, gecombineerd met flankerend beleid zoals een klachtenregeling, een gids proportionaliteit en richtsnoeren voor leveringen en diensten. Dit heeft ook consequenties voor gemeenten.

Binnenkort stemt de Eerste Kamer nog over de nieuwe Aanbestedingswet. Dinsdag is de sluitingstermijn voor schriftelijke vragen vanuit de Senaat aan de minister van economische zaken. Als de wet er definitief door is, is dat landelijk gezien een belangrijke en langverwachte doorbraak. Maar aanbestedingsbeleid wordt voor een groot deel gemaakt door lagere overheden: provincies en gemeenten. De uitwerking van de aanbestedingswet zal dan ook voor lokale overheden gevolgen hebben.

Een gemiddelde gemeente besteedt zo’n 1.000 euro per inwoner per jaar aan inkoop en aanbestedingen. Het lokale bestuur is daarmee een belangrijke aanjager van stimulering van de lokale en regionale economie. Echter, lang niet altijd gaat een evenredig deel van de bestedingen naar het midden- en kleinbedrijf. MKB-Nederland daagt gemeentebesturen daarom uit het mkb-belang voorop te stellen wanneer zij opdrachten aanbesteden of werken, diensten of leveringen inkopen. Binnenkort stuurt de ondernemersorganisatie alle colleges van B&W een brief met suggesties en aanbevelingen voor een mkb-vriendelijker aanbestedingsbeleid.

MKB-Nederland koppelt voor dit doel tevens haar expertise aan de ervaring van mkb-ondernemers die vaker met dit bijltje hebben gehakt. Zij weten als geen ander waar het mkb-vriendelijker zou kunnen, welke knelpunten er nog zijn en waar overheid en bedrijfsleven elkaar kunnen versterken. Tijdens een speciale masterclass dinsdag,17 april tijdens de Week van de Ondernemer in Utrecht, bespreekt de mkb-koepel met zo’n twintig ondernemers de vertaling van het landelijke aanbestedingsbeleid naar het lokale niveau.

Deze masterclass aanbesteden is de eerste in een serie die MKB-Nederland dit jaar op zes landelijke mkb-thema’s met lokale impact organiseert. Daarbij is gekozen voor thema’s, die het bedrijfsleven direct beïnvloeden. De invulling van deze onderwerpen kenmerkt zich doordat het concreet is, herkenbaar voor de mkb’er en sectoroverstijgend. Per keer wordt een andere groep ondernemers uitgenodigd, waarbij het criterium uiteraard hun kennis en ervaring op het onderwerp is.

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Het vrije woord

Het vrije woord

MKB-Nederland is geschokt door de barbaarse aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs. Deze terroristische daad is een regelrechte aanval op het vrije woord en raakt ons tot het in diepst van onze ziel. Onze vrijheid en democratie mogen nooit capituleren voor dit soort acties van haat en geweld. Op vele plaatsen in de wereld laten mensen dat zij aan zij op indrukwekkende wijze ook zien. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden.

Ontmoet ons op Twitter

Ontmoet ons op Twitter

Als eerste op de hoogte van nieuws & evenementen? Volg de twitter van MKB-Nederland Noord

Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland. Lees hier meer

Wetenschapsagenda

Wetenschapsagenda

Bij welke economische of maatschappelijke vraagstukken en kansen dient de wetenschap
een bijdrage te leveren aan een antwoord? Samen maken we de Nationale Wetenschapsagenda.