MKB noordMKB noord

Wat houdt het lokaal partnerschap in?

MKB-Nederland Noord werkt op een nieuwe en effectievere manier samen met aangesloten lokale verenigingen om de lobby in de regio te versterken en moderniseren. Dit doen we aan de hand van zes thema's:

  1.  lokale regeldruk;
  2.  aanbesteden;
  3.  een toekomstgerichte omgeving;
  4.  lokale lasten (incl. ondernemersfondsen);
  5.  personeel;
  6.  openbare werken (incl. nadeelcompensatie).

De regionale invulling van deze zes onderwerpen kenmerkt zich doordat het concreet is, herkenbaar voor de mkb’er en sectoroverstijgend. Ook is er veel aandacht voor communicatie, inclusief het gebruik van nieuwe media.

Concrete lobbytools via besloten webomgeving
Het bestuur gaat een partnerschap aan met MKB-Nederland en wordt door MKB-Nederland gefaciliteerd met een pakket concrete (lobby)producten en diensten. De kennis van ons landelijk beleidsbureau wordt omgezet in tools die u direct kunt toepassen. Uw bestuur krijgt toegang tot deze middelen via een besloten (online) Sharepoint. Hier is alle informatie terug te vinden in de vorm van modelbrieven, infobladen, e-boeken, speciale bijeenkomsten en een dienstenpakket. De beschikbare middelen voortdurend geactualiseerd en uitgebreid.

Lobby informatie gekoppeld aan ondernemerservaringen
De know how van MKB-Nederland op landelijk gebied, zoals over de aanbestedingswet, de experimentenwet BIZ, regeldruk en omgevingsbeleid, wordt zodoende optimaal gecombineerd met de ervaring en expertise van ondernemers in verschillende plaatsen en regio’s. Bovendien krijgt u toegang tot onze inhoudsdeskundigen. Dit komt ten goede van de invloed die uw vereniging lokaal kan uitoefenen. En daarmee wordt ook de zichtbaarheid van uw vereniging vergroot.

'Lokaal partner van’ logo
In het nieuwe samenwerkingsmodel mogen lokale verenigingen die een convenant met MKB-Nederland aangaan zich ‘lokaal partner van’ MKB-Nederland noemen en krijgen de beschikking over een bijbehorend logo.

Wat merken uw leden hiervan?
De leden van uw vereniging zijn binnen het lokaal partnerschap niet aangesloten bij MKB-Nederland. Uw leden kunnen zelf bepalen of ze lid het lidmaatschap van uw vereniging willen aanvullen met het lidmaatschap van MKB-Nederland.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie of wilt u direct Lokaal Partner worden? Neem dan contact op met Floortje van Aken (manager belangenbehartiging) of Rinze van der Born (marketing manager0 via 050 5343844

Wilt u alles nog eens rustig nalezen? U kunt hier de (uitgebreide) informatie downloaden.

Aangesloten Lokaal Partners
Op verzoek mailen we u een overzicht van de huidig aangesloten Lokaal Partners in Noord Nederland. Klik hier om een e-mail te sturen.