MKB noordMKB noord

Projecten MKB-Nederland Noord

 MKB-Noord voert verschillende projecten uit ter bevordering van het ondernemersklimaat in Noord Nederland. Leden ontvangen als eerste de juiste informatie.
   
Focus op een zelfstandige toekomst
MKB-GOING

KVO-B
WiN Export
Slimmer werken8.nl
Toerisme en Recreatie

Focus op een zelfstandige toekomst


U bent werkgever en op zoek naar een gemotiveerde werknemer. Heeft u er al wel eens aan gedacht dat u tegelijkertijd een jongere uit de jeugdzorg kan voorbereiden op een zelfstandige toekomst? Dat u deze jongere kan helpen aan een passende (leer)baan of stage in het mkb? Op deze pagina leggen wij u uit hoe het project ‘focus op een zelfstandige toekomst’ u als werkgever daarvoor kan stimuleren en daarbij kan helpen en begeleiden.

Doel
Gedurende het project krijgen jongeren in de jeugdzorg tussen de 16 en 23 jaar actieve begeleiding naar werk, mogelijk in combinatie met onderwijs. Ze worden door de jeugdhulpverleningsorganisaties Juvaid en Portalis, de deelnemende onderwijsinstellingen en andere partners in Noord geholpen bij een juiste beroeps- of opleidingskeuze en het zoeken van een passende (leer)baan. De begeleiding zal na plaatsing van de jongere nog geruime tijd doorlopen en gericht zijn op het behouden van werk. Voor meer praktische informatie over het project klikt u op de hieronderstaande link.
> infoblad 'Focus op een zelfstandige toekomst'

Meer informatie; klik hier

MKB-GOING (Goed Ondernemen in Noord Groningen)

Economie Noord-Groningen krijgt stevige impuls

De economie in Noord-Groningen is aan het veranderen. Ondernemers hebben te maken met bijzondere uitdagingen en kansen. Denk aan de bevolkingsdaling, de investeringen in Eemshaven maar ook aan toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. MKB-Nederland Noord, De Kamer van Koophandel Noord-Nederland, Stichting DBF en de stichting Ondernemershuis Eemsdelta komen in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en ondersteund door de provincie en de gemeenten met het unieke project GOING (Goed Ondernemen in Noord Groningen). Zo gaan ze ondernemers en ondernemersverenigingen helpen om samen te werken aan een aantrekkelijke en economisch gezonde regio. De provincie Groningen, de Noord Groningse gemeenten hebben hiervoor ruim 700.000 euro beschikbaar gesteld. Het project heeft een looptijd van drie jaar.

MKB Going richt zich op het stimuleren van de individuele (startende) ondernemer, maar ook op het vergroten van het organiserend vermogen van het bedrijfsleven. Daarnaast vindt Going het belangrijk om de kennisuitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven te bevorderen.

Ondernemers worden opgeroepen om met ideeën aan te kloppen bij MKB Going om ondersteuning te krijgen bij de uitvoering. Dit kan via de website www.mkbgoing.nl of via de drie aanjagers die namens de projectpartners in de regio actief zijn om de vragen, wensen, problemen en kansen van de ondernemer te achterhalen. Samen met de ondernemers gaan de aanjagers aan de slag met een speciaal ontwikkeld pakket aan diensten en projecten. Daarnaast biedt MKB Going het midden- en kleinbedrijf in Noord-Groningen toegang tot de activiteiten en regelingen van andere organisaties en instellingen, zoals Syntens, NOM of TCNN.
Voor meer informatie over dit project bezoekt u de website.

KVO-B

Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen
Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit en onveiligheid. De overheid en het bedrijfsleven willen hieraan graag iets doen. Om deze reden is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Het KVO is een structuur voor het opbouwen van samenwerking tussen ondernemers, de gemeente, politie en brandweer. Overlast en criminaliteit worden aangepakt en de veiligheid in een gebied wordt vergroot. Er is een keurmerk voor bedrijventerreinen (KVO-B) en één voor winkelgebieden (KVO-W). MKB-Nederland biedt kosteloze procesbegeleiding voor het KVO-B.
Voor meer informatie over KVO-B.

WIN! Export ondersteuning

Ondernemen op buitenlandse markten kan u veel opleveren. Nieuwe markten bieden nieuwe mogelijkheden. Nieuwe markten betekent ook investeren. Investeren in kennis, tijd en geld. WiN! ondersteunt de ondernemer die de grenzen wil verleggen. Zowel de startende als de ervaren exporteur.

WiN! ondersteunt MKB organisaties bij het realiseren van de exportplannen. WiN! helpt de nieuwe exporteur bij de eerste stappen in het buitenland maar ook de meer ervaren exporteur bij het starten in een nieuw land. WiN! biedt activiteiten voor elke ondernemer in het Noorden met exportambitie.

Wat is WiN
WiN! ondersteunt de ondernemer die de grenzen wil verleggen. Zowel de startende als de ervaren exporteur.
WiN! ondersteunt MKB organisatie  bij het realiseren van de exportplannen. WiN! helpt de nieuwe exporteur bij de eerste stappen in het buitenland maar ook de meer ervaren exporteur bij het starten in een nieuw land. WiN! biedt activiteiten voor elke ondernemer in het noorden met exportambitie.

WiN is het exportstimuleringsprogramma voor het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland. Voor de uitvoering van WiN! werkt een aantal organisaties nauw samen. Daardoor zijn alle activiteiten gericht op exportbevordering bij het MKB in het noorden op elkaar afgestemd.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, KOERS NOORD.
Voor meer informatie bezoekt u de website.


Slimmer werken8.nl

Noord-Nederland gaat slimmer werken
Slimmer werken8.nl richt zich op het verhogen van de productiviteit en daarmee de concurrentiekracht van het bedrijfsleven in Noord-Nederland.

MKB-Nederland  Noord, de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, NOM, Syntens, TCNN, VNO-NCW Noord, FNV en CNV starten samen het project Slimmer werken8.nl. Slimmer werken 8.nl richt zich op het verbeteren van de bedrijfsprocessen en productiviteit. In Noord-Nederland ligt de (arbeids)productiviteit 7,5% lager dan landelijk. Dit heeft ook gevolgen voor de concurrentiepositie van Noordelijke bedrijven. Niet alleen voor de concurrentiepositie in Nederland maar ook ten opzichte van het buitenland. Daar komt bij dat de economische omstandigheden ondernemers vragen hun mensen en middelen efficiënter te benutten.

Uit recent onderzoek blijkt dat de productiviteitsgroei van bedrijven die 'slimmer werken' gemiddeld 9% hoger ligt dan bedrijven die dit niet doen. Ook omzet en bedrijfsresultaat blijken fors toe te nemen. (bron: onderzoek uitgevoerd door EIM, in opdracht van het Innovatieplatform, www.innovatieplatform.nl)

Genoeg reden dus om hiermee aan de slag te gaan. Bewustwording, best practises en het benutten van kansen in het eigen bedrijf staan centraal in de activiteiten die worden geinitieerd. Deze activiteiten worden gerealiseerd in samenwerking met onder andere brancheverenigingen, gemeenten en ondernemerscollectieven. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van subsidies. Het initiatief richt zich op MKB bedrijven in de drie Noordelijke provincies.


Toerisme en Recreatie

Verzilver uw kansen en verbeter uw bedrijfsvoering

In het belang van u als ondernemer hebben brancheverenigingen Recron, Hiswa en Horeca Nederland en partners MKB-Nederland Noord, Kamer van Koophandel en HanzeConnect hun krachten gebundeld.

Het project “versterking Ondernemerschap Toeristische en Recreatieve sector” is opgezet om een impuls te geven aan het ondernemerschap van de bedrijven uit de sector in Groningen, Friesland en Drenthe. De afgelopen jaren heeft dit tot een groot succes geleid; ruim 400 ondernemers hebben zich voor het project aangemeld en zijn actief aan de slag gegaan om hun bedrijfsvoering te versterken. In ieder geval kunnen we tot eind 2012 noordelijke ondernemers in de toeristische en recreatieve sector blijven ondersteunen.

Het toerisme project bestaat uit een aantal stappen, waarvan de bedrijfsscan de basis vormt. De bedrijfsscan is bedoeld om bedrijven op een praktische manier door te lichten, me als doel verbeteracties in te zetten. De ondernemer krijgt als het ware een spiegel voorgehouden: hoe zit het met mijn bedrijfsvoering, wat zijn mijn zwakke kanten, wat zijn sterke kanten, waar liggen kansen en mogelijkheden? Een adviseur van HanzeConnect haalt deze informatie uit een 1-op-1-gesprek met de ondernemer. De bedrijfsvoering wordt op vijf aspecten en op verschillende niveaus doorgelicht.
Voor meer informatie over toerisme en recreatie bezoekt u de website. 

NL exporteert | de #1 export app

NL exporteert | de #1 export app

NL exporteert is de eerste Nederlandse wereldwijde export app, speciaal ontwikkeld voor ondernemers met grensverleggende ambities. Via de interactieve wereldkaart per land in één oogopslag actuele info. Zoek op ‘NL exporteert’ en download de gratis app in de App Store (iOS) of in Google Play.

Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen

Gezocht! Concrete voorbeelden/ervaringen -goed & slecht- inzake duurzaam inkopen door overheden. Kijk hier voor meer informatie.

Agenda