sluit dit venster Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland.
Samen werken we aan een kansrijk ondernemersklimaat.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland.

Statutair is bepaald dat het Hoofdbestuur tenminste twee maal per jaar een Algemene Ledenvergadering uitschrijft. Deze vergaderingen vinden in de praktijk plaats in juni en november.

► De ALV geeft goedkeuring aan het door het Hoofdbestuur gevoerde beleid.
► De ALV benoemt, op bindende voordracht van de sectoren (clusters), de leden van het hoofdbestuur.
► De ALV stelt de begroting en het daarbij behorend contributievoorstel vast.
► De ALV verleent goedkeuring aan de jaarstukken en verleent decharge aan het Hoofdbestuur voor het gevoerde financieel beleid.

Deelnemers
Voorzitters en directeuren aangesloten brancheorganisaties, ereleden en leden van verdienste (is statutair bepaald), zijn deelnemer van de Algemene Ledenvergadering. Alleen afgevaardigden van aangesloten brancheorganisaties zijn stemgerechtigde leden.

Eerste Hulp bij Innovatie

Eerste Hulp bij Innovatie

Innovatieve ondernemingen zijn winstgevender dan andere bedrijven. Als ondernemer moet je daarom blijven vernieuwen om te kunnen concurreren en groeien. Het boek Eerste Hulp bij Innovatie helpt je daarbij.