sluit dit venster Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Ondernemer: laat uw mening horen!
MKB-Nederland organiseert voor de vierde keer de verkiezing voor de MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland. Deze verkiezing moet gemeenten stimuleren zich meer in te spannen voor ondernemers. Want ondernemers zijn van groot belang voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland.

Statutair is bepaald dat het Hoofdbestuur tenminste twee maal per jaar een Algemene Ledenvergadering uitschrijft. Deze vergaderingen vinden in de praktijk plaats in juni en november.

► De ALV geeft goedkeuring aan het door het Hoofdbestuur gevoerde beleid.
► De ALV benoemt, op bindende voordracht van de sectoren (clusters), de leden van het hoofdbestuur.
► De ALV stelt de begroting en het daarbij behorend contributievoorstel vast.
► De ALV verleent goedkeuring aan de jaarstukken en verleent decharge aan het Hoofdbestuur voor het gevoerde financieel beleid.

Deelnemers
Voorzitters en directeuren aangesloten brancheorganisaties, ereleden en leden van verdienste (is statutair bepaald), zijn deelnemer van de Algemene Ledenvergadering. Alleen afgevaardigden van aangesloten brancheorganisaties zijn stemgerechtigde leden.

Lobbyresultaat 2014 en inzet 2015

Lobbyresultaat 2014 en inzet 2015

Wat hebben wij voor u bereikt in 2014? Waar gaan wij ons dit jaar voor inzetten? Lees het hier. 

Vertrouwenslijn Afpersing: 0800 - 2800 200

Vertrouwenslijn Afpersing:               0800 - 2800 200

Bent u afgeperst? Bel de Vertrouwenslijn Afpersing 0800 - 2800 200.
En verspreid het nummer aan collega-ondernemers via social media (Twitter, LinkedIn), e-mail of per woord.