Het nieuws

Stuur ons een bericht


Annuleren
CAPTCHA

Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent om spam te voorkomen.

Image CAPTCHA

Voer de tekens in welke zijn weergeven in de afbeelding.

? Contact
04-02-2016

Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie reikte woensdagochtend het certificaat 'Continu Samenwerken' uit aan de bedrijfsvereniging De Hemrik in Leeuwarden. Het certificaat is onderdeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen en wordt uitgereikt als meerdere jaren wordt samengewerkt om de veiligheid op het bedrijventerrein te verhogen. MKB-Nederland begeleidt het proces om tot een KVO-B-certificaat te komen.

04-02-2016

Gemeenten die te kampen hebben met leegstand, ontbreekt het veelal aan daadkracht en visie. Dat zegt Dirk Anbeek, ceo van Wereldhave, in de nieuwste Forum. 'Er zijn gemeenten, die al te veel winkelmeters hebben en toch nog nieuwbouw toelaten. Bijvoorbeeld bij een nieuw voetbalstadion, terwijl de binnenstad leeg staat. Daar kijk ik echt met stijgende verbazing naar.'

01-02-2016

Een tool ontwikkeld door onder andere MKB-Nederland, VNO-NCW, EZ en ECP moet ervoor zorgen dat bedrijven voortaan met een paar simpele handelingen hun privacyvoorwaarden kunnen vastleggen. Met hulpmiddelen kunnen bedrijven helder en beknopt uitleggen wat ze met gegevens van consumenten willen doen, zonder daarbij lange en complexe teksten te hoeven gebruiken.

01-02-2016

MKB-Nederland gaat grote bedrijven per brief aanspreken op hun betaalgedrag. Tegelijkertijd opent de ondernemersorganisatie een meldpunt waar kleinere leveranciers misstanden (anoniem) kunnen melden.

29-01-2016

Vrijdag heeft de Commissie Breimer aanbevelingen gedaan voor de versterking van de bètadisciplines aan minister Bussemaker. MKB-Nederland en VNO-NCW onderschrijven de zorgen van de commissie over de bètawetenschappen en verwachten dan ook dat de minister aan de slag gaat met de aanbevelingen.

27-01-2016

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zou bij het toetsen van duurzaamheidsafspraken van bedrijven niet alleen moeten kijken naar de letter van de Mededingingswet, maar ook publieke belangen moeten meewegen, aldus de SER. MKB-Nederland en VNO-NCW verwachten dat minister Kamp voortvarend met deze aanbevelingen aan de slag gaat.

25-01-2016

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP verwachten dat met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) een adequaat alternatief voor de VAR-verklaring wordt geboden. Dat concluderen zij op grond van de brief die zij vandaag van staatssecretaris Wiebes van Financiën hebben ontvangen, waarin hij op een laatste aantal punten duidelijkheid geeft.

25-01-2016

Als gevolg van de vluchtelingencrisis staat het voortbestaan van de paspoortvrije zone van Schengen op het spel. 'Een bijzonder riskante situatie', aldus Niek Jan van Kesteren, algemeen directeur van MKB-Nederland en VNO-NCW vandaag in De Telegraaf. 'Als de grenscontroles terugkomen, zullen we ver teruggeworpen worden in de tijd. Ik heb daar bijna geen voorstelling van.

22-01-2016

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn gematigd positief over het wetsvoorstel dat bedrijven in de vitale infrastructuur verplicht om ernstige cyberincidenten te melden. De ondernemersorganisaties zijn positief over de vertrouwelijkheid van de gedeelde informatie en over het uitgangspunt dat hulp en bijstand van het Nationaal Cyber Security Center voorop staat. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn wel bezorgd over de lappendeken aan meldplichten die dreigt te ontstaan en de administratieve lasten die dat voor met zich meebrengt voor het bedrijfsleven.

21-01-2016

Werkgevers- en werknemersorganisaties vinden dat er de komende jaren gericht geïnvesteerd moet worden in kindvoorzieningen. Dat is noodzakelijk om achterstanden te voorkomen én om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Kinderen, ouders en maatschappij hebben daar baat bij. Dit bepleit de SER in het advies 'Gelijk goed van start'.

21-01-2016

De Tweede Kamer heeft donderdag gestemd over de uitvoering van het VN-Gehandicaptenverdrag. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn voorstander van dit verdrag en hebben vorig jaar al aangegeven te willen meewerken aan de uitvoering hiervan. Even leek het erop dat de Tweede Kamer een heel algemene, mogelijk verstrekkende verplichting aan ondernemers wilde opleggen via een amendement van de PvdA.

21-01-2016

MKB-Nederland en BNR zullen voortaan gezamenlijk de Businessclubs organiseren.

21-01-2016

MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen voorstellen om het opbouwen van pensioen in eigen beheer (PEB) af te schaffen 'ten stelligste' af. De ondernemersorganisaties vinden het van groot belang dat het geld voor de oudedagsvoorziening van directeur-grootaandeelhouders (dga's) binnen de onderneming kan blijven voor het doen van investeringen. De enige realistische optie is volgens hen het ombouwen van het pensioen in eigen beheer tot oudedagssparen in eigen beheer (OSEB). Het kabinet wil van de Tweede Kamer weten of die voor afschaffen of OSEB is.

21-01-2016

Gemeenten gebruiken graag de onroerendezaakbelasting (OZB) voor bedrijfspanden om de begroting sluitend te maken. Dat blijkt uit het jaarlijkse lokale lasten onderzoek van Forum, het opinieblad van VNO-NCW. Vooral gemeenten die het financieel zwaar hebben, negeren de macronorm van 1,57 procent die het Rijk gesteld heeft voor dit jaar. De elf grootste gemeenten houden zich dit jaar in. Wel lijken gemeenten het nieuwe goud te hebben ontdekt: de precariobelasting.

20-01-2016

Er moet de komende jaren vol worden ingezet op investeringen in research & development (R&D), omdat dit cruciaal is voor de Nederlandse industrie. Deze oproep doen MKB-Nederland en VNO-NCW aan politici bij de presentatie van de brochure 'Nederland Maakt!'. De industrie is namelijk van groot belang voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie. Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, vindt zelfs dat een volgend kabinet daarom 1 miljard euro extra moet investeren in onderzoek en ontwikkeling.

19-01-2016

MKB-Nederland en VNO-NCW steunen het kabinet in het streven om in internationaal verband tot een CO2-arme energievoorziening te komen die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. De transitie moet gericht zijn op CO2-reductie, het verzilveren van economische kansen, en het integreren van energie in het ruimtelijk beleid. Dat zeggen zij in reactie op het Energierapport ‘Transitie naar duurzaam’ van minister Kamp van Economische Zaken.

19-01-2016

Het sturen van een spooknota of het onder valse voorwendselen aansmeren van een duur advertentiecontract wordt strafbaar. De Eerste Kamer heeft vandaag unaniem ingestemd met een initatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden Sharon Gesthuizen (SP) en Foort van Oosten (VVD) dat dit regelt. Zeer goed nieuws vindt MKB-Nederland.

18-01-2016

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de sanctiemaatregelen voor Iran langzaam worden afgebouwd.