Vooraankondiging bijeenkomst voor Waterschapsbestuurders

24 Augustus 2018

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Datum:
Vrijdag 24 Augustus 2018
Tijd:
Ontvangst vanaf 09.30 uur, bijeenkomst van 10.00 tot 12.00 uur, ter afsluiting om 12.00 uur een lunch
Locatie:
Vergader- en Congrescentrum De Schakel
Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk

Op VRIJDAG 24 AUGUSTUS 2018 organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland een bijeenkomst voor u, als waterschapsbestuurder. Dit is de – uitgestelde – landelijke bijeenkomst over het voorstel van de Unie van Waterschappen inzake de Aanpassing van het Belastingstelsel. De uitkomst van de bijeenkomst wordt gebruikt voor de beïnvloeding van de besluitvorming binnen de waterschappen en de Unie.

Tevens zullen wij enkele actualiteiten agenderen, zoals de stand van zaken rond de voorbereidingen voor de waterschapsverkiezingen 2019 en het Klimaatakkoord.

 

Waterschapsbelastingen:

De Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Waterschappen heeft haar concept-eindrapport Waterschapsbelastingen: klaar voor de toekomst gepresenteerd. In dit concept-eindrapport staan voorstellen waarmee het belastingstelsel van de waterschappen toekomstbestendiger gemaakt kan worden. Bijgaand treft u de link aan naar dit rapport, ter voorbereiding op de discussie 24 augustus.

https://www.uvw.nl/commissie-aanpassing-belastingstelsel-presenteert-concept-eindrapport/

 

Bijgaand treft u ter informatie aan:

 

 

Uiteraard is er tijdens de bijeenkomst voldoende ruimte voor discussie en onderlinge informatie-uitwisseling.

 

Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

 

U kunt zich alvast  aanmelden via deze link

 

De definitieve uitnodiging en het programma kunt u begin augustus verwachten.

 

Met vriendelijke groet en tot 24 augustus.

 

Willem Henk Streekstra

Secretaris Beleidsteam Milieu, Energie, Ruimtelijke Ordening, Transport en Infrastructuur

 

Karin Kuiper

Regiocoördinator