Vooraankondiging bijeenkomst voor Waterschapsbestuurders

06 April 2018

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Datum:
Vrijdag 06 April 2018
Tijd:
Ontvangst vanaf 09.30 uur, bijeenkomst van 10.00 tot 12.00 uur, ter afsluiting om 12.00 uur een lunch
Locatie:
Vergader- en Congrescentrum De Schakel
Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk

Op VRIJDAG 6 APRIL 2018 organiseren MKB-Nederland en VNO-NCW een bijeenkomst voor u, als waterschapsbestuurder. Tijdens de bijeenkomst op 12 januari 2018 is afgesproken dit voorjaar een bijeenkomst te organiseren specifiek over het onderwerp 'waterschapsbelastingen'. Tevens zal de stand van zaken rond de voorbereidingen voor de waterschapsverkiezingen 2019 aan de orde komen.

 

Waterschapsbelastingen:

De Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Waterschappen heeft haar concept-eindrapport Waterschapsbelastingen: klaar voor de toekomst gepresenteerd. In dit concept-eindrapport staan voorstellen waarmee het belastingstelsel van de waterschappen toekomstbestendiger gemaakt kan worden. Bijgaand treft u de link aan naar dit rapport, ter voorbereiding op de discussie 6 april.

https://www.uvw.nl/commissie-aanpassing-belastingstelsel-presenteert-concept-eindrapport/

 

Bijgaand treft u ter informatie aan:

 

  • De presentaties van beide sprekers op de bijeenkomst 12 januari

 

Uiteraard is er tijdens de bijeenkomst voldoende ruimte voor discussie en onderlinge informatie-uitwisseling.

 

Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

 

U kunt zich alvast  aanmelden via deze link

 

De definitieve uitnodiging en het programma kunt u half maart verwachten.

 

Met vriendelijke groet en tot 6 april.

 

Willem Henk Streekstra

Secretaris Beleidsteam Milieu, Energie, Ruimtelijke Ordening, Transport en Infrastructuur

 

Karin Kuiper

Regiocoördinator