Platform Defensie-Bedrijfsleven: Summit 'Up to the next level'

06 December 2018

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Datum:
Donderdag 06 December 2018
Tijd:
14.00 tot 18.00 uur
Locatie:
de Malietoren
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag

 

 

Kennis delen • verbinden • versterken • innoveren

 

Tijdens de Summit PDB 2018 'Up to the Next Level' gaan Defensie en bedrijfsleven samen aan de slag om de samenwerking verder vorm te geven. De top staat in het teken van de adaptieve krijgsmacht, het delen van kennis, lessons learned, verbinden van Defensie en bedrijfsleven en versterken van samenwerking waarbij innovatie centraal staat.

 

De wereld anno 2018 is in beweging. De internationale veiligheidssituatie verslechtert en snelle technologische ontwikkelingen hebben een enorme impact op de wereld waarin we leven, de organisaties waarin we werken en op onszelf.
Tegelijkertijd verandert de samenleving, vergrijst de bevolking en is er een toenemend tekort aan personeel.

 

Wanneer Defensie en bedrijfsleven goed samenwerken kunnen we op deze uitdagingen in gezamenlijkheid een antwoord geven. De gezamenlijke winst moet hierbij centraal staan. Defensie en bedrijfsleven kunnen van elkaar leren, elkaar versterken en schaarse middelen doelmatiger inzetten.

 

Convenant

De sterke verbondenheid moet nadrukkelijker tot gelding worden gebracht, dus niet alleen in woorden vooral ook in daden. Daarom is op 15 mei het 'Convenant Herijking Platform Defensie Bedrijfsleven' getekend. Tijdens de Summit 2018 wordt de balans opgemaakt en een volgende stap gezet.
Op interactieve wijze gaan we met elkaar in gesprek en aan de slag met onderwerpen als materiele innovatie, samenwerken op het gebied van bedrijfsvoering en de Defensie Industrie Strategie. Ook kijken we hoe het probleem van schaarste van personeel kunnen tackelen.

 

Meer informatie kunt u opvragen via pdb-nl@mindef.nl

 

Leren • samenwerken • versterken