VNO-NCW Broodje B bijeenkomst Invloed van COVID-19 op de transformaties in de samenleving en de brede welvaart

07 December 2021

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Datum:
Dinsdag 07 December 2021
Tijd:
12.00 uur
Locatie:
online
Doelgroep:
Leden en netwerk van VNO-NCW
Kosten:
gratis

Al bijna twee jaar hebben we in Nederland te kampen met COVID-19 en de impact hiervan op de samenleving. Dagelijks worden we geconfronteerd met het leed van de impact op de gezondheidszorg, maar ook op het ondernemerschap. Tegelijkertijd zijn belangrijke economische transities in een versnelling gekomen, zoals digitalisering. Tijd om met elkaar de balans op te maken. Wat is de blijvende impact van COVID-19 op de transformaties in de samenleving? En in hoeverre heeft het ons streven naar brede welvaart dichterbij of juist verder weg gebracht?

 

Tijdens deze virtuele Broodje B-bijeenkomst zullen we vanuit academisch oogpunt en vanuit bedrijfsleven oogpunt een blik werpen op deze vraag.

 

Professor Ronald de Jong, Professor of Practice, School of Economic and Management en Voormalig Chief Human Resources Officer bij Philips zal ingaan op het New Common project.  

 

Kort na het uitbreken van COVID-19 heeft Tilburg University 50 wetenschappers bij elkaar gebracht om een boek te schrijven over ‘how COVID-19 will be transforming society’. U kunt dit boek downloaden via deze link.

 

Ronald de Jong zal een toelichting geven op dit grote project vanuit Tilburg University en de belangrijkste bevindingen delen. Heeft de pandemie de samenleving blijvend hervormd? Wat is de invloed geweest op het tempo van de gewenste transitie naar een rechtvaardige, gelijke en duurzame toekomst?

 

Vervolgens zal Arco Ottenhof, CSR consultant bij KPN, uiteenzetten hoe KPN een rol heeft gespeeld in de transformatie van de samenleving tijdens de COVID-19 crisis en hoe zij vanuit KPN aankijken tegen de toekomstige impact.

 

Tot slot zal Tom Kroes, sustainability manager bij PwC, uitleg geven over wat de impact is geweest van COVID-19 op de Sustainable Development Goals, hoe zij dit in de SDG Barometer in kaart hebben gebracht. Daarbij zal hij ingaan op de relevantie van meten en sturen op niet-financiële waarde te kunnen waarborgen.

U bent van harte welkom bij deze Broodje B-bijeenkomst op donderdag 7 december 12:00 uur. Wij zorgen voor kennis en inspiratie; u wordt gevraagd zelf te zorgen voor uw eigen broodje.

 

U kunt zich aanmelden via secretariaatsociaal@vnoncw-mkb.nl. De link naar de meeting via Microsoft Teams wordt u toegezonden na aanmelding.

 

Young Professionals worden daarnaast opgeroepen om een bijdrage te leveren aan de ‘Shaping New Commons’ essay wedstrijd’.

Lees meer over