‘Schrap het verpandingsverbod’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
21-03-2016

Mkb-bedrijven hebben nog altijd flinke liquiditeitsproblemen en ook steeds minder mogelijkheden om daar iets aan te doen. Dat zet een rem op hun groei. Een vrij simpele maatregel kan het mkb weer wat lucht geven: schrap het verpandingsverbod in zijn huidige vorm.

Het midden- en vooral kleinbedrijf heeft nog steeds grote moeite met financiering. Banken stellen strengere kredietvoorwaarden aan bedrijfsleningen en zijn terughoudend met mkb-financiering, zeker als het werkkapitaal betreft. Veel ondernemers hebben de limieten op hun rekening-courant naar beneden bijgesteld zien worden, zijn verplicht hoge rentetarieven te accepteren en moeten bovendien versnelde aflossingen op hun bedrijfspand doen met als simpele onderlegger: risicomijding. Dat beperkt hun financiële ruimte om nieuwe groei in te zetten enorm.

Schepje bovenop
Het verpandingsverbod doet daar nog een schepje bovenop. Belangrijke opdrachtgevers als gemeenten, woningcorporaties en grote ondernemingen nemen vrijwel standaard - en in toenemende mate - in hun inkoopvoorwaarden op dat vorderingen van leveranciers op hen niet mogen worden overgedragen of verpand. Dat doen ze met name om administratieve rompslomp te voorkomen. Dat heeft als consequentie dat een ondernemer dergelijke vorderingen niet tot zekerheid van terugbetaling van krediet aan een bank of factormaatschappij kan geven. En dat beperkt zijn financieringsmogelijkheden nog eens extra. Het probleem wordt nog groter als dezelfde opdrachtgevers ook nog eens zeer lange betaaltermijnen (soms wel 90 tot 120 dagen) afdwingen, die je als klein bedrijf vaak maar hebt te slikken. En ook dat gebeurt maar al te vaak. Het mkb is er de dupe van.

Snakken naar lucht
In de ons omringende landen zoals Duitsland, België en Frankrijk is wetgeving op het punt van verpanding aangepast juíst om de financierbaarheid van het bedrijfsleven te verbeteren. In deze landen kunnen uitstaande vorderingen gewoon in het financieringsverkeer worden gebruikt. Het is hoog tijd dat de wetgever in Nederland dit ook mogelijk maakt. Door ook hier de huidige werking van verpandingsverboden aan te passen, krijgt niet alleen het mkb dat beetje extra lucht waar het naar snakt, maar worden ook de concurrentievoorwaarden gelijkgesteld met de ons omringende landen. Anders dan in Nederland kunnen buitenlandse bedrijven hun vorderingen immers wel aanwenden voor financieringsdoeleinden.
Omdat het probleem in Nederland steeds nijpender wordt, dringt MKB-Nederland al langere tijd aan op aanpassing van verpandingsverboden. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft nu samen de organisatie van factoringmaatschappijen (FAAN) en in overleg met de ministeries van Veiligheid & Justitie en Economische Zaken een voorstel gedaan dat sterk lijkt op dat van onze oosterburen: het maakt overdracht en verpanding van geldvorderingen door leveranciers mogelijk, zonder dat de opdrachtgever daarvan hinder ondervindt.

De ervaringen in Duitsland met een soortgelijke regeling rechtvaardigen de verwachting dat de Nederlandse economie van dit voorstel zal profiteren. Financieringsblokkades, waarvan een storende en schadelijke werking uitgaat, worden er immers mee geslecht. Wat mij betreft zo snel mogelijk invoeren dus.

Michaël van Straalen
voorzitter MKB-Nederland