Maak werkgeverschap aantrekkelijk

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
23-09-2016

Het vaste contract is in Nederland op zijn retour, concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de op Prinsjesdag gepresenteerde Macro-Economische Verkenning (MEV). Had in 2003 nog 73 procent van de werkenden een vast dienstverband, inmiddels is dat 63 procent.

Volgens het CPB valt de verdergaande flexibilisering van onze arbeidsmarkt onvoldoende te verklaren door gewijzigde voorkeuren, andere economische omstandigheden en de stand van de conjunctuur. Het lijkt erop dat de toename van flex vooral is terug te voeren op het overheidsbeleid van de afgelopen jaren, aldus het CPB. Ik weet wel zeker dat dat zo is.

Verslaafd
Vooropgesteld: anders dan wel eens wordt gesuggereerd, zijn werkgevers helemaal niet ‘verslaafd’ aan flex. En zeker mkb-werkgevers niet. Het mkb moet het doorgaans juist hebben van goed opgeleide, betrouwbare vaste krachten. Je bouwt geen bedrijf op met louter flexkrachten. De meeste ondernemers willen goede mensen graag aan zich binden. Maar het wordt hen bepaald niet makkelijk gemaakt.

Ondernemers hebben de risico’s en verantwoordelijkheden op hun bordje de laatste jaren zien opstapelen

Onbedoeld heeft de overheid het voor ondernemers de afgelopen jaren steeds onaantrekkelijker gemaakt om mensen een vast arbeidscontract aan te bieden. Het meest in het oog springend is de verplichting om bij ziekte het loon twee jaar te moeten doorbetalen. Ondernemers hebben de risico’s en verantwoordelijkheden op hun bordje de laatste jaren zien opstapelen. Zeker met de economische crisis daarbij nog in het achterhoofd, is het niet raar dat mkb-ondernemers huiverig zijn om mensen in vaste dienst te nemen. Het is doodzonde, maar wel begrijpelijk.

Duurzame inzetbaarheid
De vakbonden roepen al tijden om meer vaste banen. Dat wil ik ook, want ik begrijp maar al te goed dat de meeste werknemers zich zekerder voelen met een vast contract op zak. Maar de enige manier om dat mogelijk te maken, is om het werkgeverschap weer aantrekkelijk te maken. Tegelijkertijd moeten we met elkaar beter inzetten op de duurzame inzetbaarheid van mensen; dat ze zich gedurende hun hele werkzame leven blijven ontwikkelen en dus goed inzetbaar blijven. Dat maakt op den duur de contractvorm wellicht ook minder belangrijk.

Ik vind overigens niet dat flexwerk ‘bestreden’ kan of moet worden, zoals je nog wel eens hoort. Want naast de vele mensen die liefst een vast dienstverband willen, zijn er ook nog altijd mensen die bewust kiezen voor een flexbaan. Het is dus niet voor iedereen een ‘ramp’ om flexwerker te zijn. En de realiteit is ook dat de meeste bedrijven en organisaties ook behoefte hebben aan enige flexibiliteit in de bezetting. Dat geldt zeker in een markt met grote economische en politieke onzekerheden.

Bedrijfseconomisch
Ondernemers moeten hun personeelsbestand primair kunnen inrichten op basis van gezonde bedrijfseconomische overwegingen; en niet vooral gedreven door overheidsbeleid zoals nu het geval is. Daarom is het een goede zaak dat sociale partners bespreken of zij een gezamenlijke agenda kunnen maken die onze arbeidsmarkt weer in evenwicht brengt. Als we daar met elkaar in slagen - en ook bereid zijn om de onderliggende oorzaken daadwerkelijk aan te pakken - dan kan het nieuwe kabinet daarmee als eerste aan de slag voor de begroting van 2018.

Michaël van Straalen
voorzitter MKB-Nederland