Meer geld, meer samenwerking en meer preventie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
31-05-2017

De criminelen van nu zijn veel slimmer dan hun vakbroeders van pakweg tien jaar geleden. Hoezo nog het risico lopen dat jouw overval of ramkraak op beveiligingscamera's wordt vastgelegd als je ook in de anonimiteit, van achter je pc, je slag kunt slaan? Je kunt immers 'gewoon' het computersysteem van een bedrijf gijzelen of iemands identiteit stelen en daarmee de buit binnenhalen. Ook weet de onderwereld zich steeds 'beter' te vermengen met de bovenwereld.

 

De aard van criminaliteit tegen ondernemers is de afgelopen jaren enorm veranderd. En dat geldt ook voor de daders. Niet alleen zijn ze beter opgeleid, ze kunnen zich ook nog eens overal ter wereld bevinden. De digitale wereld kent immers geen grenzen.

Het maakt de pakkans van criminelen er steeds kleiner op. Bij fraudeurs bijvoorbeeld, bedraagt die nog niet eens 5 procent. Tegelijk is het leed dat dit soort lieden aanricht onmetelijk groot. In geld (per jaar alleen al €10 miljard schade door cybercrime en zo’n €4 miljard door fraude), maar zeker ook in emotioneel opzicht.

 

Daarom is het eigenlijk te gek voor woorden dat het ministerie van Veiligheid en Justitie ieder jaar weer beknibbelt op preventie. Mede dankzij de lobby van MKB-Nederland draait de Tweede Kamer een deel van die bezuinigingen wel steeds weer terug, maar toch. De knop moet om in Den Haag: van strafrecht naar preventie en samenwerking. Natuurlijk moeten we ook blijven inzetten op opsporing en vervolging, maar we moeten met elkaar ook durven vaststellen dat we daarmee alleen deze oorlog niet gaan winnen. Repressie heeft onvoldoende antwoord op opkomende criminaliteitsvormen als ondermijning, fraude en cybercrime.

 

De knop moet om in Den Haag: van strafrecht naar preventie en samenwerking

 

Voorkomen is juist hier beter dan genezen. Daarom moeten we publiek-privaat de handen intensiever ineenslaan; op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Veiligheid is immers allang niet meer alleen een zaak van de overheid. Ik heb het dan onder meer over het delen van informatie, korte lijnen tussen publieke partijen onderling en met private partijen, onafhankelijke voorlichting zodat ondernemers worden geholpen zich zelf weerbaarder te maken. Want ook die ondernemer kan het niet alleen.

 

Er zijn talloze voorbeelden van publiek-private preventieprojecten die hun vruchten afwerpen. Zoals de Spaanse polder in Rotterdam, waar politie, stadsmarinier en branches samen verzekeringsfraude, heling en witwassen tegengaan. Of makelaars en politie die samen voorkomen dat henneptelers panden kunnen huren. Dat is de weg die we moeten gaan.

 

Criminaliteitsbestrijding anno 2017 vraagt een andere mindset en aanpak. En ja, daarbij horen óók de nodige investeringen. In het vandaag verschenen NL Next Level-rapport Een veilig Nederland in Europa en de wereld bepleiten we daarom dat een vast percentage van 2,5 van de veiligheidsbegroting voortaan wordt besteed aan preventie. Dat is een investering die zichzelf dubbel en dwars terugverdient.

 

Michaël van Straalen
voorzitter MKB-Nederland