Mini-sociaal-akkoord

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
25-04-2016

Het FD noemde het een dag na de presentatie door minister Lodewijk Asscher een mini-sociaal-akkoord. Het is een klein akkoord, maar met grote stappen voorwaarts voor het mkb. Het werd tijd.

Kabinet, werkgevers en werknemers zijn het altijd eens geweest over het doel van het sociaal akkoord. Natuurlijk staan ondernemersorganisaties en vakbonden soms lijnrecht tegenover elkaar, maar uiteindelijk hebben we ook een gemeenschappelijk belang:  een goed functionerende arbeidsmarkt. En als het doel gelijk is, dan word je het over de weg daar naartoe vaak wel eens, ook al zitten er hobbels en kuilen in. Dat is nu ook gebleken.

Steen in de vijver
Begin maart heb ik de steen in de vijver gegooid en in een interview met NRC Handelsblad onomwonden gezegd dat de Wet Werk en Zekerheid in de praktijk averechts uitpakt. Ontslag is voor de gemiddelde mkb-werkgever niet eenvoudiger geworden en ondernemers zijn alleen maar huiveriger geworden om mensen in vaste dienst te nemen. Daarmee is het balletje gaan rollen. Hoewel de vakbonden in eerste reactie sputterden – het was voorbarig om nu al te constateren dat de WWZ was mislukt, de werkgevers zorgden hiermee voor onrust op de arbeidsmarkt – waren ze toch snel bereid hierover met ons verder te praten. Hetzelfde gold voor het kabinet, in het bijzonder Lodewijk Asscher. En beide partijen hebben echt naar ons geluisterd. Dat waardeer ik enorm.

UWV betaalt transitievergoeding
Het resultaat mag er zijn. Werkgevers draaien bijvoorbeeld niet meer individueel op voor de transitievergoeding als zij na twee jaar ziekte afscheid nemen van een werknemer. Die wordt voortaan betaald door het UWV. Deze verplichting werd door ondernemers als zeer onbillijk ervaren. Dat je twee jaar lang het loon had doorbetaald, reïntegratie-inspanningen had verricht en als klap op de vuurpijl ook nog een ontslagvergoeding moest betalen.
Afgesproken is ook een regeling te maken voor de transitievergoeding bij noodgedwongen bedrijfsbeëindiging. Ook daarover horen we schrijnende verhalen, van ondernemers die hun pensioenpot moeten leegtrekken om de transitievergoeding voor hun medewerkers te kunnen betalen.
Belangrijk voor een aantal sectoren, waaronder de recreatiesector, zijn de afspraken over seizoenswerk. Cao-partijen krijgen ruimere mogelijkheden om de zogenoemde tussenpoos van de ketenbepaling terug te brengen van zes tot drie maanden. Deze regeling is een afgeleide van het onlangs in de land- en tuinbouw gesloten akkoord tussen werkgevers en werknemers.
Over de ontslagprocedure bij het UWV is afgesproken de aanvraagprocedure te verbeteren, versnellen en vereenvoudigen. Vooral kleinere werkgevers ervaren die nu als te ingewikkeld.

Jeugdlonen
Onderdeel van het pakket is ook verlaging van het minimumjeugdloon, in twee stappen van 23 naar 21 jaar. Om het risico te beperken dat de verschillende leeftijden een rol gaan spelen bij het aannemen van personeel zal het loon van jongeren van 18, 19 en 20 enigszins meestijgen. Werkgevers worden financieel gecompenseerd. Ondernemers met veel jongeren in dienst zullen zich bij de verlaging van het minimumjeugdloon misschien even achter de oren krabben, maar de compensatie vergoedt veel. En ook jongeren verdienen een goed salaris. Verlaging van het minimum jeugdloon zou hoe dan ook gaan plaatsvinden. De manier waarop dat nu gebeurt, is voor werkgevers het meest passend. Ik verwacht dat de gevolgen voor de werkgelegenheid daardoor ook zullen meevallen.

Eerlijker risicoverdeling
Over een aantal belangrijke punten praten we de komende tijd verder.  In de SER ligt bijvoorbeeld de loondoorbetaling bij ziekte prominent op tafel. Er is mij veel aan gelegen om de twee jaar loondoorbetalingsplicht te beperken en te komen tot een betere risicoverdeling tussen werkgever en werknemer. Ik ga het vervolgoverleg met vertrouwen in.

Michaël van Straalen
voorzitter MKB-Nederland