Mkb centraal, ook lokaal!

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-03-2018

De gemeenteraadsverkiezingen domineren deze dagen de media. Wat me daarbij opvalt, is dat lokaal mkb-beleid kennelijk geen issue is. Ik hoor of lees er althans nauwelijks over. Ook in de partijprogramma’s die wij hebben doorgelicht, is er weinig aandacht voor. En dat verbaast me, op zijn zachtst. Want wat is een gemeente zonder bloeiend midden- en kleinbedrijf? Het mkb immers zorgt voor groei van de economie, voor banen, vernieuwing en draagt enorm bij aan de leefbaarheid.

 

Aandacht voor het mkb

Het lijkt alsof landelijke politici het belang van het mkb beter inzien dan lokale. Nog nooit is er zoveel aandacht voor het mkb in een regeerakkoord geweest als in dat van Rutte III, al komt het natuurlijk nog wel aan op de uitwerking. Daar zit MKB-Nederland bovenop. Het gaat ons erom dat u er komende jaren ook echt op vooruitgaat. Dat uw bedrijf de ruimte krijgt om te groeien, om personeel aan te nemen, nieuwe markten aan te boren, om te doen waar u goed in bent.

 

"Heel bijzonder: mkb-beleid was het enige onderwerp op de agenda"

 

Mkb-beleid op de agenda

We halen de banden met het kabinet dus strak aan. En dat doen we ook met onze parlementariërs. Zeer recent waren we met zo’n zeventig vertegenwoordigers van mkb-branches te gast bij de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. Heel bijzonder: mkb-beleid was het enige onderwerp op de agenda. Verschillende branchevertegenwoordigers kregen de kans de parlementariërs uit te leggen waar zij tegen aanlopen in de praktijk; wat hen belemmert en wat hen juist zou helpen.

 

Hulde

Het was een vruchtbare bijeenkomst. Zo komt er een hoorzitting in de Kamer over het aanbestedingsbeleid - waar mkb-ondernemers nog altijd geen eerlijke kans krijgen -, gaan Kamerleden over specifieke knelpunten 1-op-1 verder in gesprek met branches en komt er een aantal werkbezoeken aan mkb-bedrijven. De Kamer gaat concreet aan de slag met wat hen is voorgelegd. Hulde.

 

"Lokale bestuurders moeten zich goed realiseren dat wat zij beslissen, voor het lokale mkb een wereld van verschil kan maken."

  

Ook op lokaal niveau

Als dat op nationaal niveau kan, mag het op lokaal niveau toch helemaal geen probleem zijn, zou je zeggen. Lokale bestuurders zitten immers veel dichter bij hun ondernemers. Zij moeten zich goed realiseren dat wat zij beslissen, voor het lokale mkb een wereld van verschil kan maken. Een weg die maanden openligt, een milieuzone die wordt ingevoerd, een vergunning of betaling van een factuur waar lang op moet worden gewacht, dat soort zaken voelt een ondernemer direct.

 

Mkb-paragraaf

Ik geef de partijen die straks aan de coalitietafel zitten dan ook graag mee: zet in op je lokale mkb. Neem in het coalitieakkoord een mkb-paragraaf op. Stimuleer lokaal ondernemerschap en daarmee de lokale economie. En stel jezelf steeds de vraag: wat betekent deze maatregel voor het mkb? Voer een mkb-toets uit, zoals ook de landelijke overheid gaat doen. Dat is niet alleen goed voor ondernemers, daar wordt de hele gemeente beter van.

 

Leendert-Jan Visser

Directeur MKB-Nederland

 

PS: Zie ook ons pamflet ‘Ondernemers centraal, juist lokaal’, met daarin de belangrijkste punten die elke gemeentebestuurder in acht zou moeten nemen!

 

Directeur Leendert-Jan Visser neemt de blog waar na het vertrek van voorzitter Michaël van Straalen op 1 februari jl.