Voorkomen is beter dan genezen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-10-2016

Het aantal overvallen op bedrijven daalt, kopten diverse kranten de afgelopen dagen. Het is mooi nieuws in deze Week van de Veiligheid, die overheid en bedrijfsleven al jaren samen organiseren om ondernemers  te steunen in hun strijd tegen criminaliteit. In 2009 waren er gemiddeld negen overvallen per dag. Nu zijn dat er nog drie. Nog geen reden om tevreden achterover te leunen, want elke overval is er een te veel. En de aandacht van criminelen verschuift naar woningen en dat willen we natuurlijk ook niet.

Het dalende aantal overvallen op bedrijven kan zeker voor een groot deel worden toegeschreven aan de goede aanpak van bedrijfsleven en overheid in de Landelijke Taskforce Overvallen, die in 2009 is opgericht. We hebben met elkaar de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het tegengaan van overvallen. Ook op tal van andere terreinen zetten we in op preventie. Want voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen.

Het mes
Des te onbegrijpelijker is het daarom dat het ministerie van Veiligheid en Justitie in de begroting voor volgend jaar opnieuw het mes wil zetten in succesvolle projecten om criminaliteit gericht tegen bedrijven te voorkomen; ondanks de extra middelen die het ter beschikking heeft gekregen. Voor 2017 dreigen succesvolle regelingen als het Keurmerk Veilig Ondernemen en Veiligheid Kleine Bedrijven nog eens extra te worden gekort dan wel in het geheel weg te vallen. Terwijl beide hun toegevoegde waarde ten enen male hebben bewezen. 

Alleen aandacht en financiële middelen voor repressie werkt natuurlijk niet. En het voorkomen van criminaliteit bespaart niet  alleen veel leed, maar leidt bovendien tot aantoonbare kostenvoordelen aan de kant van de overheid; minder druk op politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak. Ik doe daarom een dringend beroep op het gezonde verstand en praktisch inzicht van de Tweede Kamer om - net als vorig jaar-  de bezuinigingsplannen van V & J alsnog terug te draaien. En beter nog; om eindelijk de slag te maken naar een structureel preventie-budget zoals past bij de huidige aard en omvang van criminaliteit.

Wapenen
Ondernemers doen ontzettend veel zelf om zich – figuurlijk-  te wapenen tegen criminelen. Vanwege de complexe aard van fraude, cybercrime, georganiseerde criminaliteit en afpersing is een beetje steun van de overheid onmisbaar. Criminaliteit is immers een maatschappelijk probleem dat uiteindelijk zowel de schatkist als ieders portemonnee raakt. Gelukkig ziet V & J dat veel beter in als het gaat om de aanpak van cybercrime, dat steeds grotere vormen aanneemt. De schade van cybercriminaliteit is al opgelopen tot 10 miljard euro per jaar; dat is tien keer zo veel als de schade door ‘gewone’ diefstal.

 

Ik doe een dringend beroep op het gezonde verstand en praktisch inzicht van de Tweede Kamer om de bezuinigingsplannen van V & J terug te draaien

 

Zeker mkb-bedrijven realiseren zich vaak nog onvoldoende dat ook zij potentieel doelwit zijn. Dat geldt in feite voor iedereen met een klantenbestand en bankgegevens. En wie zich dat realiseert, weet vaak niet hoe zich goed te beschermen. Cybercriminaliteit is immers een veelkoppig monster.

Cybercrime
Daarom heeft MKB-Nederland deze week - in samenwerking mét V & J en het ministerie van Economische Zaken - het project Veilig Zakelijk Internetten gelanceerd. Daarmee ondersteunen we individuele ondernemers én brancheorganisaties heel praktisch in hun strijd tegen de vele vormen van cybercrime. Vaak is met een aantal eenvoudige maatregelen al een hoop gewonnen. Niet alleen een slot op de deur, maar ook op uw bestanden. Zie www.veiligzakelijkinternetten.nl voor meer informatie. Bescherm uzelf!

Michaël van Straalen
voorzitter MKB-Nederland