Brief aan minister Van der Steur over voorgenomen bezuinigingen preventie Criminaliteit

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
17-11-2016

Tijdens het NPC-overleg d.d. 25 september jl. hebben wij uw waarnemer, de heer Riedstra, op de hoogte gesteld van onze teleurstelling over de voorgenomen bezuinigingen op preventie in het algemeen en op het CCV en procesbegeleiding KVO en VKB in het bijzonder.

 

Ondergetekenden, zowel publiek als privaat, willen u graag ook persoonlijk op de hoogte brengen van de teleurstelling en het onbegrip over deze bezuinigingen.

 

Hoewel er zeker positieve resultaten worden geboekt bij het bestrijden van enkele vormen van criminaliteit die ondernemers raken, zoals het tegengaan van overvallen, is de afgelopen j aren de aard en omvang van criminaliteit zodanig veranderd dat deze
minder dan ooit in de aangiften is terug te zien. Criminaliteit als cybercrime, fraude, afpersing en ondermijning zijn niet uit aangiften te halen, terwijl cybercrime alleen aldoor de AIVD wordt gezien als een belangrijke bedreiging van de economie.

 

Deze opkomende vormen van criminaliteit kunnen juist effectief worden tegengegaan met preventie, terwijl repressie maar zeer beperkt effectief is. Alleen door betere samenwerking en het delen van kennis en data kunnen we deze vormen van criminaliteit een halt toeroepen. En daar is menskracht én budget voor nodig.

 

Het preventiebudget heeft echter ernstig te lijden gehad sinds het ministerie van Justitie is omgevormd tot het ministerie van V&J en het ministerie van EZ zich vrijwel heeft teruggetrokken op dit onderwerp. Het is in onze ogen onbegrijpelijk dat er dit jaar verder wordt bezuinigd op succesvolle en gewaardeerde ondersteuning bij preventie.

 

In plaats van uitgebreid en geborgd, wordt bijvoorbeeld gekort op preventie door het CCV (-51,6%) en op preventie waarvan het KVO (-39%) in de praktijk bewezen heeft resultaten te brengen. Daarnaast verdwijnt de individuele verbetering van de weerbaarheid via VKB zelfs helemaal.

We zijn van mening dat deze verdere bezuinigingen verlies van kennis en netwerk gaan veroorzaken die raken aan preventie en daarmee ook het tegengaan van criminaliteit. Door deze bezuinigingen kunnen acties, pilots en projecten niet worden uitgevoerd. Door het wegvallen van kennisoverdracht en ondersteuning zal preventie alleen maar afnemen. Hierdoor worden criminelen in de kaart gespeeld.

 

We verzoeken u daarom dringend de bezuinigingen te heroverwegen en wij zullen daar tevens met volle kracht op inzetten in een reactie aan de Tweede Kamer.

Vanzelfsprekend zijn wij graag tot nadere toelichting bereid.