Internetconsultatie Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap, brief aan het DG voor Fiscale Zaken

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
01-04-2019

Geachte heer, mevrouw,

 

Het ter consultatie voorgelegde Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap heeft geleid tot zorgen bij onze achterban. Dit geeft ons aanleiding de volgende punten te maken:

 

1. De overheid moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten en zich dus niet inhoudelijk met de bedrijfsvoering bemoeien. Het uitgangspunt moet steeds zijn dat het aan de ondernemer zelf is om te bepalen op welke wijze activa worden ingezet ten einde rendement te halen. Dit uiteraard binnen de kaders die wet- en regelgeving daarvoor stellen. Dit wezenlijke uitgangspunt wordt met dit wetsontwerp overschreden doordat in zijn algemeenheid wordt gesteld dat leningen van de BV aan de eigen aandeelhouder feitelijk verkapte dividenduitkeringen zijn op het moment dat een bepaald bedrag wordt overschreden. Deze benadering leidt ertoe dat ook puur zakelijke leningsverhoudingen worden geraakt.

 

2. Dit voorstel levert voorts een groot aantal technische vragen en bezwaren op met betrekking tot het begrip excessief, de aanwending van de lening, het ontbreken van eerbiedigende werking en dubbele heffing. Hieronder worden deze zaken in meer detail uitgewerkt.

 

Wij verzoeken u deze zaken in de verdere besluitvorming te betrekken en het wetsontwerp op de genoemde punten aan te passen en te verduidelijken.

 

 

Zie de download voor de volledige brief

Lees meer over