Meer ruimte voor duurzaamheidsafspraken, gezamenlijke oproep aan minister Kamp van Economische Zaken

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
12-06-2015

Excellentie,

'Cijfers CPB geven aanleiding tot lastenverlichting', en de "kip van morgen". Samenwerking tussen bedrijven kan gezien worden als concurrentiebeperkend en daarmee onder het kartelverbod vallen. Dat is terecht indien het belang van burgers of andere bedrijven hierdoor geschaad wordt. Echter, wanneer bedrijven samenwerken met het doel om te komen tot echte en breed gedragen verduurzaming moeten het Europees en nationaal verankerde mededingingsrecht en de toepassing daarvan voldoende ruimte bieden. Er staat nu een rem op het maken van duurzaamheidsafspraken en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) die ook in het belang zijn van burgers en andere bedrijven. Bovendien leiden de uitspraken van de ACM tot veel onzekerheid voor bedrijven, die daarom terughoudend zijn geworden. Een brede coalitie van bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties roept daarom de Nederlandse overheid op om de belemmeringen zo snel mogelijk weg te nemen. Samenwerking tussen bedrijven voor duurzaamheid is immers essentieel in de transitie naar een duurzame economie.

Zie de download voor de volledige brief.