Petitie 'Perspectief voor technisch onderwijs in het VMBO', aangeboden aan de VC voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Tweede Kamer

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
01-11-2016

'De basis herstellen en versterken'.

Aan te bieden aan
De voorzitter, leden en plv. leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Techniek is de grootste motor van onze economische welvaart. Technologie speelt in alle sectoren een steeds grotere rol. Bepaalde vacatures in de techniek zijn nu al moeilijk vervulbaar. Ook op middellange termijn in de technische en ICT arbeidsmarkt zijn nog steeds krapteberoepen te verwachten. In Nederland wordt de komende jaren dus veel werkgelegenheid verwacht in de techniek. In 2013 hebben we daarom met elkaar een Nationaal Techniekpact gesloten, dat we op 18 april 2016 hebben geactualiseerd.

We zien inmiddels een opwaartse trend van jongeren die voor bèta techniek kiezen. Deze opwaartse trend is alleen in het VMBO niet waar te nemen en dat heeft gevolgen voor het technisch MBO, waarvoor het technisch VMBO de grootste aanvoerroute is. MKB-Nederland en VNO-NCW, de technische branches en de technische platforms van het VMBO maken zich ernstig zorgen over de afname van dit technisch VMBO, dat volop gaande is.

Zie de Download voor de volledige petitie.